Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 1999

Opis legislativ situatii de urgenta

1.OMS / OMIRA nr. 2021 / 691 din 12.12.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV “ Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
2.OMS nr. 1092 din 07.09.2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească
3.OMS nr. 1519 din 02.12.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de  ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare ( SMURD) , precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
4.OMS nr. 1168 din 23.06.2008 privind aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comitetului tehnic central şi comitetelor judeţene/municipiului Bucureşti  de coordonare a măsurilor de intervenţie în situaţiile de urgență determinate de calamităţi naturale (caniculă)
5. OMS nr. 139 din 04.02.2012 pentru constituirea Comitetului tehnic de coordonare a situaţiilor de urgenţă cauzate de efectele negative ale căderilor  masive de zăpadă şi ale temperaturilor scăzute asupra sănătăţii populaţiei
6.OMT / MAI nr. 1576/161 din 27 octombrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă şi riscurile asociate acestora
7.Hotărârea nr. 2288 din 04.01.2005 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestinarea situaţiilor de urgenţă

  • Hits: 2232

Componenta comitet tehnic judetean de coordonare a situaţiilor de urgenţă determinate de calamităţi naturale (caniculă)

 În conformitate  cu Ordinul M.S. 904 / 16.07.2009, privind modificarea O.M.S. nr. 1168/2008 pentru aprobarea  componenţei şi atribuţiilor Comitetului tehnic central şi comitetelor judeţene/municipiului Bucureşti de coordonare a măsurilor de intervenţie în situaţiile de urgenţă  determinate de calamităţi naturale  ( caniculă).

Comitetului judeţean de coordonare a măsurilor de intervenţie în situaţiile de urgenţă determinate de calamităţi naturale ( caniculă)

Citește mai departe …

  • Hits: 1978

Sezon rece 2017 - 2018

Plan masuri sezonul rece
 
Dispozitie comitet tehnic
 
  • Hits: 5775

Canicula

ORDIN nr. 1168/23.06.2008
Privind aprobarea componentei si atributiilor Comitetului tehnic central si comitetelor judetene/municipiului Bucuresti  de coordonare a masurilor de intervenţie în situaţiile de urgență determinate de calamităţi naturale (caniculă)

Citește mai departe …

  • Hits: 4529

Comitetul tehnic judetean - componenta si atributii

     Având în vedere modificările intervenite la nivelul conducerii unor unităţi sanitare privind numirea pe funcţii a unor manageri şi introducerea managerului Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi  Transplant Tg.Mureş, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, dr. Vasile Adrian Mureşan, a emis Dispoziţia nr. 147 din 18.10.2013 de modificare a componenţei Comitetului Tehnic Judeţean de Coordonare Situaţii de Urgenţă cauzate de efectele negative ale căderilor  masive de zăpadă şi ale temperaturilor scăzute asupra sănătăţii populaţiei.

Citește mai departe …

  • Hits: 4492

Comitetul Tehnic Judetean - componenta si atributii

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 139/04.02.2012, pentru constituirea Comitetului tehnic de coordonare a situaţiilor de urgenţă cauzate de efectele negative ale căderilor  masive de zăpadă şi ale temperaturilor scăzute asupra sănătăţii populaţiei, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, dr. Vasile Adrian Mureşan, a emis Dispoziţia nr. 22 din 16 februarie 2012, modificată prin Dispoziţia nr. 244 din 30 octombrie 2012.

Citește mai departe …