Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 1572
Comisia medicală de orientare şcolar-profesională
 
Avizează transferurile din motive medicale de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul şi de la o specializare la alta în licee şi şcoli profesionale.
Soluționează situaţii medico-pedagogice speciale, la solicitarea conducerilor unităţilor de învăţământ din teritoriul arondat, a cabinetelor medicale şcolare şi a inspectoratului şcolar (ca, de exemplu, avizarea înscrierii în anumite specializări din învăţământul superior a unor candidaţi cu deficiente sau infirmităţi, a precizarii specializărilor din şcolile profesionale permise elevilor înscrişi în anul I).
Documentele medico-pedagogice eliberate de comisia medicală de orientare şcolar-profesională sunt următoarele:
a) referat de expertiza medico-pedagogica privind recomandarea de scutire parţială sau totală de frecventa a cursurilor şcolare pentru elevii nedeplasabili;
b) referat de expertiza medico-pedagogica de recomandare de şcolarizare mai aproape de domiciliu;
c) referat de expertiza medico-pedagogica de schimbare a unităţii şcolare;
d) referat de expertiza medico-pedagogica de schimbare a filierei, profilului sau specializării în cadrul învăţământului liceal pentru elevii din clasele X-XII (în clasa IX-a în nici un liceu, indiferent de filiera şi profil, nu se efectuează instruire practica şcolară) sau a domeniului ori specializării în învăţământul profesional;
e) referat de expertiza medico-pedagogica de egalizare a sanselor la examenele naţionale de capacitate sau de bacalaureat pentru elevii cu deficiente prezentând certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, care necesita o protecţie specială (în conformitate cu reglementările anuale incluse în ordinele ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale de capacitate şi bacalaureat);
 
Acte necesare Eliberare Referat de expertică medico-pedagogică:
 
1. Cerere
datele necesare identificării solicitantului (nume, prenume, adresă), datele referitoare la elevul solicitant (clasă, anul, unitatea școlară, orașul, județul) și la tipul solicitării (scutire parţială sau totală de frecvență a cursurilor şcolare, școlarizare mai aproape de domiciliu, de schimbare a unităţii şcolare, de schimbare a filierei, profilului sau specializării în cadrul învăţământului liceal pentru elevii din clasele X-XII, examenele naţionale de capacitate sau de bacalaureat pentru elevii cu deficiențe).
2. Copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate;
3. Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal,
4. Adeverință medicală,
5. Scrisoare medicală, biletul de ieșire din spital (după caz)
6. Fișă de evaluare psihologică.
 
Documentația se va completa și se va transmite în format electronic, prin email la Biroul Registratură, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau letric, la adresa Târgu Mureș, Str. Gheorghe Marinescu, nr. 50 (Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Etaj 1, RUNOS DSP Mureș).
 
Ordin nr. 197 din 12 martie 2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor medicale de orientare şcolar-profesională
 
Regulament-Cadru din 4 iulie 2022 de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar