Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 4889

Plan de măsuri pentru perioada sezonului rece 2013 – 2014

     I.  SCOP

Prevenirea şi limitarea urmărilor potenţialelor efecte negative asupra stării de sănătate a  populaţiei, continuitatea asigurării asistenţei medicale de către toţi furnizorii de servicii medicale din sistemul public şi privat în perioada sezonului  rece.

     II. OBIECTIVE

      - Dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor specifice sezonului rece pentru  prevenirea şi limitarea  efectelor negative  asupra stării de sănătate a populaţiei.

   - Intensificarea activităţilor specifice ale Direcţiei de Sănătate Publică Mureş         prin serviciile, birourile şi compartimentele din structura organizatorică, pentru coordonarea şi   monitorizarea  pregătirii reţelei sanitare pentru sezonul rece.
 
      - Asigurarea unor capacităţi sporite de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea sarcinilor specifice situaţiilor de urgenţă generate de epidemii,  incendii, dezastre şi vreme nefavorabilă - căderi masive de zăpadă, limitarea şi înlăturarea efectelor acestora.

     III. ORGANIZAREA  ACŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR
  
     A. ACŢIUNI ŞI MĂSURI PREMERGĂTOARE SEZONULUI DE IARNĂ 2013 – 2014

       Actualizarea componenţei  Comitetului tehnic judeţean de coordonare a situaţiilor de urgenţă cauzate de efectele negative ale căderilor masive de zăpadă asupra sănătăţii populaţiei constituit, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr. 139/14.02.2012.

    Informarea, inştiinţarea, avertizarea şi educarea preventivă a populaţiei  asupra riscurilor pentru starea de sănătate.

        Inventarierea şi reîntregirea rezervei antiepidemice (medicamente, vaccinuri, dezinfectante, materiale sanitare, echipamente de protecţie)  pentru intervenţia în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc epidemiologic.

       Asigurarea necesarului de vaccin antigripal pe baza catagrafiilor înaintate de furnizorii de servicii medicale de pe teritoriul judeţului  pentru imunizarea persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire în cadrul campaniei anuale gratuite de vaccinare antigripală.

      Instruirea personalului  medico-sanitar privind metodologia de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile specifice sezonului  rece, vaccinării antigripale,  frecvenţa şi obligativitatea raportării indicatorilor specifici.
 
      Actualizarea bazei de date cuprinzând   operatorii economici cu specific de alimentaţie publică, hoteluri, pensiuni turistice, complexe comerciale cu afluenţă mare de public de pe teritoriul judeţului.

     Colaborarea cu Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş şi  unităţile sanitare cu paturi din judeţ pentru   actualizarea planului propriu de acţiuni şi intervenţie  pentru sezonul rece.

     Actualizarea bazei de date referitoare la pacienţii cu risc ( cronici cu afecţiuni ce necesită monitorizare permanentă, gravide cu risc, gravide în ultimul trimestru de sarcină, persoane dependente fizic, vârstnici cu nevoi speciale) la nivel judeţean prin  catagrafierea acestora de către  medicii de familie  cu participarea asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari.
  
      Identificarea  în  colaborare cu furnizorii de serviciile medicale din sistemul public şi privat a căilor de acces cu potenţial de a fi afectate de căderile  de zăpadă.

      Conlucrarea cu furnizorii de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi spitalicească în vederea  evaluării stocului de medicamente şi materiale sanitare, identificarea nevoilor şi asigurarea necesarului de medicamente şi materiale sanitare  pentru situaţiile de urgenţă apărute în sezonul de iarnă, asigurarea cu necesarul de personal  în această perioadă  (medici, asistenţi medicali, personal auxiliar), precum şi asigurarea  liniilor de gardă  şi a permanenţei.

       Actualizarea planurilor de cooperare cu forţele locale ale M.A.I. şi M.Ap.N., cu celelalte structuri din sistemul local de ordine şi siguranţă publică.

       Colaborarea cu autorităţile publice locale  din judeţ  pentru actualizarea bazei de date referitoare la persoanele–cazuri sociale,  adăposturile de noapte (locaţie, capacitate) implicând în această activitate asistenţii sociali, asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari care activează la nivelul comunităţii.

     B. ACŢIUNI ŞI MĂSURI  ÎN PERIOADA  SEZONULUI DE IARNĂ  2013-2014

       Activarea  Comitetului tehnic judeţean de coordonare a situaţiilor de urgenţă cauzate de efectele negative ale căderilor masive de zăpadă asupra sănătăţii populaţiei constituit în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr. 139/14.02.2012.

      Întrunirea periodică şi ori de câte ori este necesar a Comitetului tehnic judeţean de coordonare a situaţiilor de urgenţă cauzate de efectele negative ale căderilor masive de zăpadă asupra sănătăţii populaţiei.

      Transmiterea către populaţie prin mijloacele media locale a comunicatelor Ministerului Sănătăţii în vederea informării corecte şi complete a populaţiei.

      Asigurarea fluxului informaţional bidirecţional  dintre Ministerul Sănătăţii şi   furnizorii de servicii medicale din sistemul  public si privat de pe  teritoriul judeţului.

      Punerea în aplicare a metodologiei de supraveghere pentru  infecţiile acute ale căilor respiratorii superioare, gripă, pneumonie, SARI, supravegherea circulaţiei virusurilor gripale - culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 589/2007, OMS nr. 1466/2008 şi metodologiile specifice de supraveghere avizate de  Ministerul Sănătăţii.
      Efectuarea de acţiuni tematice de control  la  operatorii economici cu specific de alimentaţie  publică, angrenaţi în organizarea şi desfăşurarea meselor festive cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, spaţii de cazare din hoteluri, pensiuni turistice, complexe comerciale cu afluenţă mare de public. 

      Intensificarea acţiunilor de control în unităţile de învăţământ şi unităţile sanitare cu paturi de pe  teritoriul judeţului pentru verificare confortului  termic.

      Punerea în aplicare a procedurilor pentru prevenirea  deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost şi a celor din spaţii neîncălzite.

      Respectarea circuitului informaţional bidirecţional cu  Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Sănătăţii.

      Respectarea periodicităţii şi   frecvenţei raportărilor numărului de cazuri sociale, persoane fără adăpost, fără apărare sau capacitate de a se apăra contra frigului transportate cu ambulanţele, asistate în structurile de primiri urgenţe şi numărul  de decese datorate  hipotermiei.

       Monitorizarea continuă a modalităţii de implementare a  măsurilor generale şi specifice la nivelul furnizorilor de servicii medicale de asistenţă medicală prespitalicească şi spitalicească  din judeţ, în vederea prevenirii şi limitării urmărilor  temperaturilor scăzute asupra sănătăţii populaţiei, continuitatea asigurării asistenţei medicale  în perioada sezonului  rece.

       Conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru aplicarea măsurilor proactive pentru prevenirea deceselor prin hipotermie, pentru  cunoaşterea  permanentă a practibilităţii  şoselelor pentru realizarea în condiţii bune a intervenţiilor  în caz de urgenţe.

       Informarea operativă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă despre pericolul ori producerea unor situaţii de urgenţă care pun în pericol sănătatea publică.

      Colaborarea cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, conform prevederilor legale în vigoare, în situaţii de urgenţă, calamităţi, catastrofe.
C.  MĂSURI LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE IARNA 2013-2014

    Întrunirea Comitetului tehnic judeţean de coordonare a situaţiilor de urgenţă cauzate de efectele negative ale căderilor masive de zăpadă asupra sănătăţii populaţiei pentru a analiza modul în care  s-a desfăşurat activitatea în perioada de referinţă, acţiunile desfăşurate şi a face propuneri pentru eficientizarea activităţii în sezonul de iarnă viitor pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate.