Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 2031

Anunt eliberare certificate medic specialist - Sesiunea 14 oct 2021

 

In atentia medicilor rezidenti care au sustinut examenul de medic specialist in sesiunea 14 octombrie 2021, cu încheierea stagiului de pregatire a rezidentiatului, in perioada 14 octombrie 2021 – 14 aprilie 2022

Confirmarea ca medic specialist / medic dentist specialist / farmacist specialist SE VA FACE PE BAZA ADEVERINTEI ELIBERATE DUPA FINALIZAREA PREGĂTIRII, de către unitatea angajatoare pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflaţi la pregatire în cea de a doua specialitate in regim cu taxă.
Din acest document trebuie sa rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate.

Aceste documente doveditoare vor avea:
- antetul unităţii sanitare emitente;
- semnătura managerului;
- ştampila unităţii respective.

Adeverinţele se predau la Direcţia de Sănătate Publică Mureş-Birou RUNOS până cel târziu în data de 5 a lunii pentru luna precedentă.
Direcţia de Sănătate Publică Mureş va transmite Ministerului Sănătăţii documentele în vederea confirmării titlului de calificare.

  • Hits: 8264

Obtinere adeverinta abilitati

    Rezidenţii confirmaţi în specialităţi, în al căror curriculum de pregătire este prevăzut un modul în domeniul în care se obţin atestate de studii complementare, după confirmarea ca specialişti, sunt îndreptăţiţi să practice abilităţile dobândite.

Citește mai departe …

  • Hits: 14595

Obtinerea certificatului

Obtinerea certificatului de  medic/medic dentist/farmacist rezident/specialist/primar
    Certificatul de medic/ medic dentist / farmacist specialist / primar
Pentru obtinerea certificatului de medic/medic dentist/farmacist/specialist sau primar persoanele interesate vor depune o cerere (cnf model) la Directia de Sanatate Publica Mures, Biroul Resurse Umane.