Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 80282

Formulare utile

Metodologia de calcul a duratei de completare a unui formular   


Formulare utile, cu menţionarea timpului necesar pentru completare 


AVIZE/AUTORIZARI

1. Autorizaţia sanitară  în baza referatului de evaluare

a) cerere – model tip    (timp pentru  completare 10 min)

b) memoriu tehnic tip    (timp pentru  completare  15 min)

   memoriu prestari serviciu mediu    (timp pentru completare 10 min)

2. Notificare privind certificarea conformităţii

a) cerere – model tip   (timp pentru completare 10 min)

b) memoriu mediu  (timp pentru completare 10 min)

   memoriu prestari servicii mediu  (timp  pentru completare 10 min)

   memoriu igiena alimentatiei  (timp pentru completare 10 min)

   memoriu transport alimente  (timp pentru completare 10 min)

 3. Asistenţa de specialitate de sănătate publică-notificare privind indeplinirea prevederilor legale referitoare la igienă şi sănătate publică.

a) cerere– model tip   (timp pentru  completare 10 min)

4. Autorizaţie sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere

a) cerere–model tip;    (timp pentru  completare 10 min)

b) declaraţie pe proprie răspundere-  se completează în 2 exemplare  (timp pentru  completare 15 min)

5. Viză anuală

a) cerere model tip   (timp pentru completare 10 min.)

6.Notificare (negatie) pentru proiecte/activităţi care nu fac obiectul evaluării condiţiilor de igienă

a) cerere model tip   (timp pentru completare 10 min.)

 

IGIENA MEDIULUI

  1. Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare - cerere  (timp pentru  completare 10 min.)
  1. Autorizarea sanitară pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane) - cerere  (timp pentru completare 10 min.)
  1. Autorizarea sanitară a cimitirelor - cerere  (timp pentru completare 10 min.)
  1. Documente necesare eliberării Avizului epidemiologic pentru îmbălsămare şi încadrare în gradul de risc infecţios:
           a) cerere pentru obţinerea avizului direcţiei de sănătate publică în vederea îmbălsămării  (timp pentru completare 10 min.);
           b) cerere pentru îmbălsămarea defunctei/defunctului  (timp pentru completare 10 min.);
           c) declaraţie pe propria răspundere a tanatopractorului  (timp pentru completare 10 min.);

 

 LABORATOR IGIENA RADIAŢIILOR 

Autorizaţie Sanitară

- cerere tip  (timp pentru completare 10-15 min)


Aviz Sanitar

- cerere tip  (timp pentru completare 10-15 min)


Vizare Autorizaţie Sanitară

- cerere tip  (timp pentru completare 3-5 min)

 

ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI PROGRAME

Autorizare unitate de asistenţă medicală pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului  de conducere -cerere pentru obţinerea autorizării  (timp pentru completare 2-3 min)

Viza anuală  a Autorizării unităţii de asistenţă medicală pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor – timp  pentru completare  1-2 minute

 

RESURSE UMANE

Acte necesare Registru Unic

Cerere pentru inregistrarea unei Societati Comerciale (timp pentru completare 3 minute)
Cerere pentru certificat supliment la Certificatul de Inregistrare a unei Societati Comerciale (timp pentru completare 4 minute)
Cerere pentru inregistrarea unui Cabinet Medical Individual (timp pentru completare 4 minute )
Cerere anexa la Certificatul de Inregistrare a unui Cabinet Medical Individual (timp pentru completare 4 minute)
Cerere de inregistrare a unui SCM, CMG, CMA (timp pentru completare 4 minute)
Cerere de inregistrare a unui cabinet de libera practica cu personalitate juridica (timp pentru completare 3 minute)
Cerere pentru inregistrarea unui cabinet de practica individuala fara personalitate juridica (timp pentru completare 3 minute)
Declaratie (timp pentru completare 1-3 minute)
Declaratie dotari minime conexe conform OMS 1992 din 2023 (timp pentru completare 3 minute)
Cerere radiere cabinete medicale (timp pentru completare 2 minute)
Consimtamant privind datele cu caracter personal (timp pentru completare 3 minute)


Actele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică pentru activităţile conexe actului medical:

  Cerere tip   (timp pentru  completare 2 min)

Obţinere certificat medic specialist/primar   (timp pentru completare 2 min)

Cerere tip UE -   (timp pentru completare 5 min) 

Cerere recunoastere stagii efectuate in rezidentiatul anterior -   (timp pentru  completare 3  min)

Cerere prelungire stagiu de rezidentiat -   (timp pentru  completare 2 min)

Cerere întrerupere stagiu rezidenţiat/pregatire in străinătate -   (timp pentru  completare 2 min)

Cerere olografă renunţare la calitate de rezident -  (timp pentru  completare 2 min)

Cerere olografă ieşire din stare de incompatibilitate, cf. O.G. nr.  18/2009 -  (timp pentru  completare 2 min)

Cerere efectuare stagii de pregătire -  (timp pentru  completare 2 min)

 

STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE

Cerere solicitare cod parafă -  (timp  pentru  completare 1-2 min)