Instrumente de accesibilitate

Banner
 • Hits: 1489

Ordin MS 178/2020 - Prelungire termen saloane înfrumusețare

Ordin MS 178 din 2020
 
 
 • Hits: 7662

Ordin MS 15 din 2020 - Saloane infrumusetare si prestatori DDD

Ordin MS 15 din 2020
 
 
 • Hits: 2399

Compartiment evaluare factori de risc din mediul de viata si munca

Ordin MS 1524 din 2019
Medicina Muncii
H.G. NR. 153-2018
H.G. NR. 300-2006
H.G. NR. 355-2007 competata cu H.G. NR. 1169-2011
H.G. NR. 493-2006
H.G. NR. 537 - 2004 Norm. metod. OUG nr. 96-2003 prot. maternit
H.G. NR. 600-2007
H.G. NR. 601-2007
H.G. NR. 917-2017
H.G. NR. 955-2010
H.G. NR. 1028-2006
H.G. NR. 1048-2006
H.G. NR. 1051-2006
H.G. NR. 1091-2006
H.G. NR. 1092-2006
H.G. NR. 1093-2006
H.G. NR. 1136-2016
H.G. NR. 1218-2016
H.G. NR. 1425-2006
H.G. NR. 1875-2005
H.G. NR. 1876-2005
LEGEA NR. 25-2004
LEGEA NR. 153-2017
LEGEA NR. 319_2006
NOTA FUND. H.G. NR. 118-2018
NOTA FUND. H.G. NR. 360-2018
NOTA FUND. H.G. NR. 569-2017
NOTA FUND. H.G. NR.34-2018
O.U.G. nr. 96-2003
ORD.MS. Nr. 944-2001
ORD.MS. Nr. 1101-2016
Igiena Mediului
HG974-2004
HOT. 930_11.08.2005
Legea 458-republicata
OG 22
Ord.M.S. nr. 1226 din 2012 gestionare deseuri medicale
Ordin 1136_2007
Ordin M.S. nr. 291 din 2016
Ordin 119
H.G. Nr. 617-2014
Regulament UE Nr. 528/2012 consolidat 25.04.2014
Igiena Alimentației
H.G. NR. 355-2007 competata cu H.G. NR. 1169-2011
HOTARARE nr. 924 din 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentar
Legea 349_2002 actualizata
Ord 976-1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia prelucrarea depozitarea pastrarea transportul
Ordin MS, ME 2209/4469/2022
Igiena Școlară
Ord. MS Nr. 1456 din 2020 - Norme de igienă în unitățile de învățământ
Legea 123-2018
Ord. MS Nr. 1563 din 2008
 • Hits: 3754

H.G. 741/2016

H.G. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare
 
 
 • Hits: 2020

Ordin nr. 1306 - 1883 din 2016

{google_docs}/documente/ordin_1306_2016.pdf|width:700|height:800|lang:ro|link:yes|link_label:Deschide in alta fereastra{/google_docs}
 • Hits: 1882

Ordin nr. 1305-1985-5805 din 2016

{google_docs}/documente/ordin_1305_1985_5805_2016.pdf|width:700|height:800|lang:ro|link:yes|link_label:Deschide in alta fereastra{/google_docs}
 • Hits: 2919

Ordinul MS nr. 427/2017 - privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

{google_docs}/documente/ordinul-ms-427-2017.pdf|width:700|height:800|lang:ro|link:yes|link_label:Deschide in alta fereastra{/google_docs}
 • Hits: 143114

Ordin nr. 1078/2010

ORDIN nr. 1078 din 27.07.2010
 
 • Hits: 2129

Lege nr. 477/2004

Lege nr. 477 din 08.11.2004
 
 
 • Hits: 3095

Ordin nr. 1078/ 27.07.2010

Ordin nr. 1078/ 27.07.2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a structurilor organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

 • Hits: 8647

Vizitare bolnavi

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN
privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare public
    Având în vedere:
- Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. R.A. 1.224/2012, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Citește mai departe …

 • Hits: 6049

Ordin MS Nr.1185/2012

ORDIN 1185/20.11.2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

 • Hits: 5478

Modificari in calendarul national de vaccinare 2012

    Conform Ordinului Nr. 767/376 din 1 august 2012 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, Programul Naţional de Imunizări, titlul "Calendarul de vaccinare 2012" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Citește mai departe …

 • Hits: 3524

Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România

Citește mai departe …

 • Hits: 5563

Ordin nr. 1234 din 03/08/2011

Ordin nr. 1234 din 03/08/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 564 din 09/08/2011
Intrare in vigoare: 09/08/2011 privind instituirea metodologiei de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări

Citește mai departe …

 • Hits: 5100

Ordin nr. 1014 din 10/06/2011

Ordin nr. 1014 din 10/06/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 415 din 14/06/2011
Intrare in vigoare: 14/06/2011privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de diabet zaharat

Citește mai departe …

 • Hits: 5004

Lege nr. 52 din 21/01/2003

Lege nr. 52 din 21/01/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 03/02/2003
Intrare in vigoare: 04/04/2003
Privind transparenţa decizională în administraţia publică

Citește mai departe …

 • Hits: 4041

Noul Cod Civil

     Pentru popularizarea intrarii in vigoare a noului Cod Civil la 01 octombrie 2011, precum si a informatiilor distribuite de CSM in legatura cu acesta puteti accesa http://www.csm1909.ro/csm/index.php?lb=ro.
 • Hits: 5556

Lege nr. 339 din 29/11/2005

Lege nr. 339 din 29/11/2005
Versiune actualizata pana la data de: 22/07/2010
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

Citește mai departe …