Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 8783

Prelungirea activităţii medicilor peste vârsta legală de pensionare

În conformitate cu prevederile art.391 alin.(8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de 67 ani, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor, pe baza certificatului de sănătate.

În acest sens persoanele interesate vor depune la Direcţia de Sănătate Publică Mureş un dosar care va conţine următoarele documente:
- cerere tip
- copie CI/BI/PAȘAPORT (copie)
- copii Certificat de Membru al Colegiului Medicilor din Romania și aviz anual;
- după caz,
a) referatul angajatorului prin care să fie certificată necesitatea menţinerii în activitate peste vârsta de pensionare cu specificarea motivaţiei angajatorului (ex. deficit de personal, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă, concursuri organizate, adresabilitate, posturi vacante, etc.)
b) referatul medicului de familie/medicul specialist, dupa caz (din cabinetele individuale) prin care îşi argumentează solicitarea menţinerii în activitate peste vârsta de pensionare.
- fişa de aptitudini eliberată de un medic de medicina muncii în care se precizează aptitudinea din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în specialitatea respectivă;
- declarație consimțământ prelucrare date cu caracter personal.

Dosarul se va depune la Registratura Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50, etaj I-Registratura, cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea vârstei de 67 ani sau de expirarea termenului pentru care a fost deja aprobată prelungirea activităţii peste vârsta legală de pensionare.