Instrumente de accesibilitate

Banner
 • Hits: 909

Anunț recrutare funcționari publici

Anunț concurs
Bibliografie și tematică referent superior CSP
Bibliografie și tematică inspector superior CSP
Atribuții fișa postului referent superior CSP
Atribuții fișa postului inspector superior CSP
Model adeverință vechime în munca și în specialitatea studiilor
Formular înscriere

Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu
Rezultat final
 • Hits: 681

Anunț recrutare funcționari publici

Anunț concurs
Bibliografie și tematică referent superior CSP
Bibliografie și tematică inspector superior CSP
Atribuții fișa postului referent superior CSP
Atribuții fișa postului inspector superior CSP
Model adeverință vechime în munca și în specialitatea studiilor
Formular înscriere

Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
 • Hits: 546

Anunț examen promovare în grad profesional

Anunț examen promovare
Bibliografie și tematică inspector CSP
Formular de înscriere

Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu
Rezultat final
 • Hits: 491

Posturile pentru care se continuă procedurile de ocupare

ANUNȚ

privind posturile pentru care se continuă procedurile de ocupare în conformitate cu prevederile art.IV alin.(6)-(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și de modificarea și completarea unor acte normative

Nr. Crt. Funcţia publică

Loc de muncă

Data selecție dosare

Data proba scrisa

Data interviu

1

Consilier clasa I, grad profesional superior

Compartiment avize- autorizări

09.05.2023

15.05.2023

19.05.2023

 • Hits: 740

Anunț recrutare funcționari publici

Anunț concurs
Bibliografie și tematică referent superior CSP
Bibliografie și tematică inspector superior CSP
Bibliografie și tematică consilier Avize-Autorizări
Atribuții fișa postului referent superior CSP
Atribuții fișa postului inspector superior CSP
Atribuții fișa postului consilier Avize-Autorizări
Model adeverință vechime în munca și în specialitatea studiilor
Formular înscriere

Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu
Rezultat final
 • Hits: 624

Runda 12 de selecție POCU 22607

Anunț recrutare și selecție POCU
Lista AAPL-uri pentru runda a 12-a
Erată lista AAPL-uri pentru runda a 12-a
Cerere înscriere
 • Hits: 1119

Anunț concurs recrutare funcționari publici

Anunț concurs
Bibliografie și tematică consilier superior
Atribuţii din fișa postului consilier superior
Formular înscriere

Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu
Rezultat final
 • Hits: 893

Anunț examen promovare în grad profesional

Anunț examen promovare
Bibliografie și tematică consilier achiziții
Bibliografie și tematică inspector CSP
Formular de înscriere

Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu
Rezultat final
 • Hits: 1068

Concurs recrutare funționari publici

Anunț concurs
Formular înscriere
Bibliografie inspectori CSP
Bibliografie si tematica post consilier RUNOS
Bibliografie si tematica compartiment Avize/Autorizări
Tematica inspectori
Atribuţii din fișa postului inspector debutant CSP
Atribuţii din fișa postului inspector superior CSP
Atribuţii din fișa postului consilier Avize/Autorizări
Atribuţii din fișa postului consilier birou RUNOS

Rezultat selectie dosare consilier superior RUNOS
Rezultat selectie dosare CSP
Rezultat probă scrisă inspectori CSP
Rezultat probă scrisă consilier RUNOS
Rezultat contestație probă scrisă inspectori CSP
 • Hits: 1759

Anunț examen organizat în conformitate cu prevederile OMS nr.1168/2022

Anunt examen
Cerere inscriere
Declaratie consimtamant
Bibliografie si tematica statistician medical
Bibliografie si tematica asistent med Laborator diagnostic
Bibliografie si tematica asistenti medIcal
Tematica ingrijitoare-intretinere
Fisa postului ingrijitoare
 • Hits: 922

Runda 10 de selectie POCU 122607

Anunt recrutare si selectie POCU
Lista AAPL-uri pentru Runda a 10-a Mediatori Sanitari
Cerere inscriere
 • Hits: 1736

Anunt incadrare asistent medical debutant

Anunt concurs
Bibliografie
Model declaratie colaborare
Model declaratie date personale
Model declaratie raspundere
Cerere inscriere personal contractual

Rezultat selectie dosare
Rezultat final
 • Hits: 884

Runda 9 de selectie POCU 122607

Anunt recrutare si selectie POCU
Lista AAPL-uri pentru Runda a 9 a Mediatori Sanitari
Cerere inscriere
 • Hits: 1802

Anunt concurs asistent medical

Anunt concurs
Tematica
Bibliografie
Formular de inscriere

Rezultat selectie dosare
Rezultat proba scrisa
 • Hits: 1369

Anunt incadrare asistent/statistician medical debutant

Anunt concurs
Bibliografie
Model declaratie colaborare
Model declaratie date personale
Model declaratie raspundere
Cerere inscriere personal contractual

Rezultat selectie dosare
Rezultat final
 • Hits: 1915

Anunt concurs asistenti medicali

Anunt concurs
Tematica
Bibliografie
Formular de inscriere

Rezultat selectie dosare
Rezultat proba scrisa
Rezultat proba practica
Rezultat proba interviu
Rezultat final
 • Hits: 2636

Anunt incadrare asistenti medicali debutanti

Anunt concurs
Bibliografie
Model declaratie colaborare
Model declaratie date personale
Model declaratie raspundere
Cerere inscriere personal contractual

Rezultat selectie dosare
Rezultat final