Prelungirea activităţii medicilor peste vârsta legală de pensionare

     În conformitate cu prevederile Legii nr.113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, "medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor, pe baza certificatului de sănătate. Necesitatea prelungirii activităţii se stabileşte de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din:
- un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;
- un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
- un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti."

La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş s-a constituit comisia în conformitate cu prevederile art.391 alin.8 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Comisia se va întruni lunar, în ultima săptămână a lunii şi va analiza solicitările înregistrate la Direcţia de Sănătate Publică Mureş până la data desfăşurării şedinţei.

Dosarul de solicitare a prelungirii activităţii peste vârsta legală de pensionare se va depune cu 2 luni înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare la Registratura Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str. Gh. Marinescu nr.50, etaj I.
Dosarul va cuprinde :
-cerere
-copia actului identitate,
-certificat de sănătate tip A5 care va cuprinde şi avizul neuropsihiatric,
-copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor - vizat pentru anul în curs,
-pentru medicii angajaţi în spitale publice dosarul va cuprinde şi solicitarea unităţii sanitare ( nota de fundamentare a cererii) şi dovada organizării concursului pentru ocuparea postului;
-pentru medicii de familie din cabinete medicale individuale dosarul va cuprinde şi dovada intreprinderii demersurilor pentru pentru transmiterea activităţii praxisului într-una din modalităţile prevăzute la art.5 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!