Informatii utile rezidenti

  1. STAREA DE INCOMPATIBILITATE

            În conformitate cu prevederile art. 6. din O.G. nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea  rezidenţiatului, niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în acelaşi timp rezident în mai multe specialităţi sau în forme de rezidenţiat distincte.

 


            Calitatea de rezident încetează în următoarele situaţii:

 

a) la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidenţiat, în baza Carnetului de rezident şi a Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului;
b) pe durata pregătirii, pentru oricare dintre cazurile de încetare a contractului individual de muncă prevăzute de lege;
c) prin renunţare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătăţii;
d) în caz de incompatibilitate;
e) alte cazuri prevăzute de lege.

             Prin incompatibilitate, în sensul prevăzut la alineatul anterior lit. d), se înţelege situaţia în care un rezident, pe parcursul pregătirii, susţine un alt concurs de rezidenţiat.
             Rezidentul care se află într-o situaţie de incompatibilitate are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii această situaţie, în scris, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

            În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alineatul  anterior, rezidentul trebuie să opteze pentru pregătirea într-o singură specialitate.

            În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de  rezident  dobândită  anterior  apariţiei  stării  de  incompatibilitate, acest  fapt  fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.

            Pe perioada pregătirii în rezidenţiat, medicii rezidenţi nu au acces la alte forme de învăţământ postuniversitar medical uman de specialitate.

II. INCADRAREA REZIDENŢILOR CARE AU ALES CENTRUL DE PREGĂTIRE TG MUREŞ

           Încadrarea rezidenţilor se va efectua în perioada 6-14 IUNIE 2016.

         Rezidenţii cu post se vor prezenta pentru angajare la unităţile sanitare pentru care s-a  publicat postul respectiv. Pentru încadrare vor prezenta  adeverinţa eliberată de comisia locală de rezidenţiat.

 SPITAL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG MUREŞ

        Pentru încheierea formelor de încadrare la unitatea angajatoare, sunt  necesare următoarele acte:    

     - copie după adeverinţa de repartiţie, eliberată de Comisia de Rezidenţiat Tg.Mureş;

     -  copie după certificatul de naştere;

     -  copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

     -  copie după CI

     -  copie după diploma de bacalaureat

     - copie după diploma de licenţă sau după adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă;

     - nota de lichidare, copie după cartea de muncă şi adeverinţă cu vechimea pentru cei care sunt sau au fost încadraţi

     - număr cont IBAN deschis la una din băncile: Transilvania, Bancpost, BRD, BCR, Raiffeisen, Carpatica, ING, Unicredit, Volksbank, Millenium şi Banca Românească

     - cerere adresată conducerii unităţii, prin care să opteze pentru Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate unde doresc să vireze contribuţia pentru asigurările de sănătate

     - dosar plic (nume, prenume, specialitate, nr. telefon şi adresă e-mail scrise pe dosar);

     - dosar medical ( pt.cei din alte judeţe, analizele se pot efectua în loc. respectivă: TEST DEPISTARE ANTIGEN HBS, ANTICORPI ANTI HCV, TEST HIV, ADEVERINŢĂ MEDIC FAMILIE iar HEMOGRAMA ŞI EX. OFTALMOLOGIC doar pentru specialitatea RADIOLOGIE);

     -  fişa de protecţia muncii.

 

       Formularele tip pentru dosarul medical şi fişa de protecţia muncii se eliberează la Biroul Resurse Umane - cam. 4107);

- Dosarul medical se completează și se depune cu adeverința de la medicul de familie, la Cabinetul de Medicina Muncii, cam.4050 (analizele medicale se efectuează la Laboratorul spitalului);

- Fişa de protecţia muncii - ing.Sămărghiţan Ioan – Serv. Tehnic.

Dosarele se depun la SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG.MUREŞ - Serviciul Resurse Umane, cam.4107, între orele 7.30-8.30, 13.00-15.30.

 

       Testarea psihologică obligatorie pentru angajare, se va desfăşura în ziua de miercuri 8 iunie la ora 07.45, în Amfiteatrul I al SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG.MUREŞ, Str. GH.MARINESCU, Nr.50.      

 

SPITAL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

 

     Încheierea formelor de încadrare la unitatea angajatoare se va face în intervalul 10.12.2012 – 17.12.2012, fiind necesare următoarele acte:

-          DOSAR PLIC;

-          COPIE DUPĂ  ADEVERINȚA DE REPARTIȚIE ELIBERATĂ DE COMISIA DE REZIDENŢIAT  TG MUREŞ;

-          COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE;

-          COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (unde e cazul);

-          COPIE DIPLOMĂ DE LICENȚĂ SAU ADEVERINȚĂ PRIVIND PROMOVAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ;

-          COPIE CARTE DE IDENTITATE ( C.I./B.I);

-          CONT CARD : BANCPOST / BRD / RAIFFESEN / BANCA TRANSILVANIA / ING BANK;

          Cei care au mai lucrat vor prezenta în plus:

-          COPIA CĂRȚII DE MUNCĂ pentru perioada lucrată până la data de 01.01.2011;

-          ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA DUPĂ DATA DE 01.01.2011

-           NOTA DE LICHIDARE  CU SALARIILE BRUTE PE ULTIMELE 6 LUNI;

 

Încadrarea se va face la SPITALUL CLINIC JUDETEAN  MURES   

 (Str. Bernady Gyorgy nr. 6, etaj I camera 22 , ) între orele 830 – 1400 .

La SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ   se vor încadra rezidenţii din  următoarele specialităţi:
-    Alergologie şi imunologie clinica
-    Boli infecţioase,
-    Chirurgie toracică
-    Dermatovenerologie
-    Endocrinologie
-    Epidemiologie
-    Gastroenterologie
-    Igienă
-    Farmacologie clinică
-    Medicină internă
-    Medicina muncii
-    Nefrologie
-    Oftalmologie
-    Ortopedie - traumatologie
-    Pneumologie
-    Psihiatrie
-    Psihiatrie pediatrica
-    Urologie

Rezidenţii din celelalte specialităţi se vor încadra la SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG MUREŞ.  

III. REPARTIŢIA PE CLINICI  DE PREGĂTIRE ŞI COORDONATORI DE REZIDENŢIAT

Repartiţia pe clinici de pregătire şi coordonatori de rezidenţiat se va face în data de 15 iunie 2016 , începând cu orele 12.00, în  Amfiteatrul nr.1 al  Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş.

Repartiţia se va face pe baza adeverinţei eliberată de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, după caz. Rezidenţii vor prezenta şi o copie după actul de identitate.

            Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 16.06.2016.

            Informaţii suplimentare referitoare la rezidenţiat se pot obţine la Biroul resurse umane al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, telefon 0265-211729 sau 0265-216305.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!