Cererea de efectuare a pregătirii

    Vă informăm că prin Ordinul nr.101/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico - dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală s-a modificat metodologia privind repartizarea rezidenţilor în stagii de pregătire.

    Începând cu data de 01.03.2015 cererile pentru repartizarea în stagii de pregătire se vor  depune la unitatea sanitară acreditată  care are în structură secţia/compartimentul în care se va efectua stagiul respectiv.
    Rezidenţii vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică, conform modelului anexat, cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire. Cererea va fi însoţită de o copie a carnetului de rezident - prima pagină.
    Unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor adresele de repartiţie, pe care aceştia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăşoară modulul şi, după caz, la unitatea angajatoare.
    După finalizarea modulului de pregătire consemnat în carnet, rezidenţii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagină şi pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire.

    Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea).
Our website is protected by DMC Firewall!