Informaţii utile rezidenţi seria noiembrie 2014

I. STAREA DE INCOMPATIBILITATE

    În conformitate cu prevederile art. 6. din O.G. nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea  rezidenţiatului, niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în acelaşi timp rezident în mai multe specialităţi sau în forme de rezidenţiat distincte.

    Calitatea de rezident încetează în următoarele situaţii:
a) la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidenţiat, în baza Carnetului de rezident şi a Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului;
b) pe durata pregătirii, pentru oricare dintre cazurile de încetare a contractului individual de muncă prevăzute de lege;
c) prin renunţare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătăţii;
d) în caz de incompatibilitate;
e) alte cazuri prevăzute de lege.
     Prin incompatibilitate, în sensul prevăzut la alineatul anterior lit. d), se înţelege situaţia în care un rezident, pe parcursul pregătirii, susţine un alt concurs de rezidenţiat.
   Rezidentul care se află într-o situaţie de incompatibilitate are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii această situaţie, în scris, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.
    În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alineatul  anterior, rezidentul trebuie să opteze pentru pregătirea într-o singură specialitate  (Cerere olografă conform model). La acestă cerere se va anexa copia cărţii de identitate.

    În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de  rezident  dobândită  anterior  apariţiei  stării  de  incompatibilitate, acest  fapt  fiind constatat de
Ministerul Sănătăţii.
    Pe perioada pregătirii în rezidenţiat, medicii rezidenţi nu au acces la alte forme de învăţământ postuniversitar medical uman de specialitate.


II. INCADRAREA REZIDENŢILOR CARE AU ALES CENTRUL DE PREGĂTIRE TG MUREŞ

    Încadrarea rezidenţilor se va efectua în perioada 8-15 decembrie 2014.
Contractul individual de muncă pe durată determinată/ nedeterminată, se va încheia începând cu data de 01 ianuarie 2015, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

     Rezidenţii cu post se vor prezenta pentru angajare la unităţile sanitare pentru care s-a  publicat postul respectiv. Pentru încadrare vor prezenta  adeverinţa eliberată de comisia locală de rezidenţiat.
    La angajare rezidenţii vor  solicita eliberarea unei adeverinţe care să ateste încadrarea cu contract de muncă pe durată determinată/nedeterminată.

   
ACTE NECESARE LA ÎNCADRARE PENTRU MEDICII REZIDENȚI

SPITAL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG MUREŞ

Încheierea formelor de încadrare la unitatea angajatoare se va face în intervalul 08.12.2014 – 15.12.2014, fiind necesare următoarele acte:    
     - copie după adeverinţa de repartiţie, eliberată de Comisia Locală de Rezidenţiat Tg.Mureş;
     -  copie după certificatul de naştere;
     -  copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul);
     -  copie după CI;
     -  copie după diploma de bacalaureat;
     - copie după diploma de licenţă sau după adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă;
    - nota de lichidare, copie după cartea de muncă şi adeverinţă cu vechimea pentru cei care sunt sau au fost încadraţi;
    - număr cont IBAN deschis la una din băncile: Transilvania, Bancpost, BRD, BCR, Raiffeisen, Carpatica, ING, Unicredit, Volksbank, Millenium şi Banca Românească;
     - cerere adresată conducerii unităţii, prin care să opteze pentru Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate unde doresc să vireze contribuţia pentru asigurările de sănătate;
     - dosar plic (nume, prenume, specialitate, nr. telefon şi adresă e-mail scrise pe dosar);
     - dosar medical (pt.cei din alte judeţe, analizele se pot efectua în loc. respectivă: TEST DEPISTARE ANTIGEN HBS, ANTICORPI ANTI HCV, TEST HIV, ADEVERINŢĂ MEDIC FAMILIE iar HEMOGRAMA ŞI EX. OFTALMOLOGIC doar pentru specialitatea RADIOLOGIE);
     -  fişa de protecţia muncii.
    Formularele tip pentru dosarul medical şi fişa de protecţia muncii se eliberează la Biroul Resurse Umane - cam. 4107);
     - Dosarul medical cu analizele efectuate se depune la Cabinetul de Medicina Muncii, cam.4158 sau 4167;
      - Fişa de protecţia muncii - ing.Sămărghiţan Ioan – Serv. Tehnic.
Dosarele se depun la SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG.MUREŞ - Serviciul Resurse Umane, cam.4107, între orele 7.30-8.30, 13.00-15.30.

Testarea psihologică obligatorie pentru angajare, se va desfăşura în zilele de miercuri 10 şi 17 decembrie la ora 07.45, în Amfiteatrul I al SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG.MUREŞ, Str. GH.MARINESCU, Nr.50.   
ACTE NECESARE LA ÎNCADRARE PENTRU MEDICII REZIDENȚI

SPITAL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ


-    DOSAR PLIC;
-    COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE;
-    COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (unde e cazul);
-    COPIE DIPLOMĂ DE LICENȚĂ SAU ADEVERINȚĂ PRIVIND PROMOVAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ;
-    COPIE DUPĂ ADEVERINȚA DE REPARTIȚIE ELIBERATĂ DE DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚENE;
-    COPIE CARTE DE IDENTITATE ( C.I./B.I);
-    CONT CARD : BANCPOST / BRD/RAIFFESEN / BANCA TRANSILVANIA / ING BANK;
-    Fisa de aptitudine medicală eliberată de medicul de medicina muncii – DR.MAIOR ANCUȚA ( POLICLINICA NR.2, ETAJ 2,  B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 NR.28)

       CEI CARE AU MAI LUCRAT VOR PREZENTA ÎN PLUS :

-    COPIA CĂRȚII DE MUNCĂ pentru perioada lucrată până la data de 01.01.2011;
-    ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA DUPĂ DATA DE 01.01.2011;
-     NOTA DE LICHIDARE  CU SALARIILE BRUTE PE ULTIMELE 6 LUNI.

Încadrarea se va face la SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES  (Str. Bernady Gyorgy nr. 6, parter, camera 11 , ) între orele 830 – 1400 .

III. REPARTIŢIA PE CLINICI  DE PREGĂTIRE ŞI COORDONATORI DE REZIDENŢIAT


    Repartiţia pe clinici de pregătire şi coordonatori de rezidenţiat se va face în data de 16 decembrie 2014, începând cu orele 9.00, la Amfiteatrul nr.1 al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş.
Repartiţia se va face pe baza adeverinţei eliberată de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, după caz. 
    Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 01.01.2015.
   Informaţii suplimentare referitoare la rezidenţiat se pot obţine la Biroul resurse umane al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, telefon 0265-211729 sau 0265-216305.

Lista  spitalelor   de încadrare pentru rezidenti seria noiembrie 2014

 

                               

         Lista specialităţi care se încadrează la Spitalul Clinic Judeţean Mureş

Alergologie şi imunologie clinica

Boli infecţioase

Chirurgie toracică

Dermatovenerologie

Endocrinologie

Epidemiologie

Gastroenterologie

Igienă

Farmacologie clinică

Medicină internă

Medicina muncii

Nefrologie

Oftalmologie

Oncologie medicală

Ortopedie - traumatologie

Pneumologie

Psihiatrie

Psihiatrie pediatrica

Radioterapie

Urologie

Farmacie

 

 

         Lista specialităţi care se încadrează la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg Mureş

Chirurgie cardiovasculară

 

 

            Medicii rezidenţi confirmaţi în alte specialităţi  decât cele menţionate mai sus se vor încadra la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg Mureş.

 

            Rezidenţii cu post se vor prezenta pentru angajare la unităţile sanitare pentru care s-a  publicat postul respectiv.Our website is protected by DMC Firewall!