Inscrierea la concursul de rezidentiat sesiunea 23 noiembrie 2014

Inscrierea la concursul de rezidentiat sesiunea 23  noiembrie 2014, judeţul Mureş

    Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 23 noiembrie 2014. Concursul se desfăşoară în centrele universitare:
• București pentru posturile publicate în județele:Argeș, Brăila, București, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman, Tulcea și pentru locurile publicate în centrele universitare București și Constanța
• Cluj-Napoca: pentru posturile publicate în județele: Alba, Bihor, Cluj, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și pentru locurile publicate în centrele universitare Cluj-Napoca și Oradea
• Craiova: pentru posturile publicate în județele: Brașov, Dolj, Gorj, Mehedinți și Vâlcea și pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova și Brașov
• Iași: pentru posturile publicate în județele: Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea și pentru locurile publicate în centrele universitare Iași și Galați
• Târgu Mureș: pentru posturile publicate în județele: Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu și pentru locurile publicate în centrele universitare Tărgu Mureș și Sibiu
• Timișoara: pentru posturile publicate în județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș și pentru locurile publicate în centrele universitare Timișoara și Arad.
    Candidaţii de la ministerele cu reţea sanitară proprie şi cei pentru Ministerul Educaţiei Naționale, vor susține concursul numai în centrul universitar Bucureşti.  

    Înscrierile la concurs se fac la sediile direcţiilor de  sănătate  publică  judeţene şi  a   municipiului   Bucuresti,  respectiv  la  ministerele  cu  reţea  sanitară  proprie, până  la  data  de 27 octombrie 2014, ora 16,00, inclusiv.

     În judeţul Mureş înscrierea la concursul de rezidentiat din sesiunea 23 noiembrie 2014 se face la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50, Biroul Resurse Umane, de luni până vineri  între orele 10.00-15.00, din momentul apariţiei în presă a publicaţiei de concurs şi până la data de  27 octombrie 2014 (ora 16.00), inclusiv.
   
    Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, iniţiala tatălui şi toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate/paşaport, centrul universitar şi domeniul pentru care concurează (cu excepţia candidaţilor de la ministerele cu reţea sanitară proprie şi cei pentru Ministerul Educaţiei Naționale, pentru care concursul se susţine numai în centrul universitar Bucureşti). În cerere candidaţii vor menţiona acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet;
    După finalizarea înscrierilor (27 octombrie 2014,ora 16,00) candidaţii nu mai pot solicita schimbarea opţiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub nici un motiv.
    Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare ale aceleiaşi persoane, pentru mai multe centre universitare, atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs.

 b) xerocopia buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);
 c) copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenţii promoţiei 2014 pot prezenta adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă; d) adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;
e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitarăteritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează; (In judetul Mures unitatea teritoriala desemnată este  Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg-Mures- certificatul medical tip A5 se eliberează  la secretariatul Ambulatoriului);
 f) copia legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele;
 g) chitanţa de plată a taxei de concurs. Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidenţiat este de 360 lei (RON)/participant. Taxa se va plăti în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024.

      Dosarul  se verifică  la  Biroul  resurse umane. Informaţii suplimentare  la telefon 0265-216305 şi 0265-211729.
     Informaţiile generale despre concursul de rezidenţiat sunt făcute publice prin presă, radio, televiziune, iar cele de detaliu, prin publicare în  "Viaţa Medicală", precum şi prin internet, la adresa www.rezidentiat.ms.ro.
     Publicaţia şi metodologia de desfăşurare a  concursului,  lista locurilor şi posturilor scoase la concurs, tematica şi bibliografia de concurs sunt afişate pe site-ul oficial al concursurilor nationale de rezidentiat www.rezidentiat.ms.ro.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!