Informaţii utile rezidenţi seria noiembrie 2013

I. STAREA DE INCOMPATIBILITATE

    În conformitate cu prevederile art. 6. din O.G. nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea  rezidenţiatului, niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în acelaşi timp rezident în mai multe specialităţi sau în forme de rezidenţiat distincte.

    Calitatea de rezident încetează în următoarele situaţii:
a) la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidenţiat, în baza Carnetului de rezident şi a Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului;
b) pe durata pregătirii, pentru oricare dintre cazurile de încetare a contractului individual de muncă prevăzute de lege;
c) prin renunţare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătăţii;
d) în caz de incompatibilitate;
e) alte cazuri prevăzute de lege.
     Prin incompatibilitate, în sensul prevăzut la alineatul anterior lit. d), se înţelege situaţia în care un rezident, pe parcursul pregătirii, susţine un alt concurs de rezidenţiat.
     Rezidentul care se află într-o situaţie de incompatibilitate are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii această situaţie, în scris, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.
    În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alineatul  anterior, rezidentul trebuie să opteze pentru pregătirea într-o singură specialitate  (Cerere olografă conform model).

    În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de  rezident  dobândită  anterior  apariţiei  stării  de  incompatibilitate, acest  fapt  fiind constatat de
Ministerul Sănătăţii.
    Pe perioada pregătirii în rezidenţiat, medicii rezidenţi nu au acces la alte forme de învăţământ postuniversitar medical uman de specialitate.


II. INCADRAREA REZIDENŢILOR CARE AU ALES CENTRUL DE PREGĂTIRE TG MUREŞ

    Prezentarea la nivelul direcţiilor de sănătate publică (rezidenții pe loc) din centrele universitare alese, respectiv la unitatea sanitară care a scos postul la concurs (rezidenții pe post), pentru încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată/nedeterminată, se va face în perioada 2 decembrie-13 decembrie 2013, inclusiv.
    Contractul individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată, după caz, se va încheia începând cu data de 01 ianuarie 2014, cu respectarea prevederilor OG nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.
     Stagiul de pregătire în specialitate începe la data de 01 ianuarie 2014.
    Repartiţia pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat se va face la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene din centrele universitare alese, în ziua de 16 decembrie 2013, începând cu orele 9,00, cu excepţia centrului universitar Bucureşti pentru care această repartiţie se va face în zilele de 16, 17, 18 şi respectiv 19 decembrie 2013.
    Repartiţia pe clinici se va face pe baza adeverinţei eliberate de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată.
   
   Rezidenţii cu post se vor prezenta pentru angajare la unităţile sanitare pentru care s-a  publicat postul respectiv. Pentru încadrare vor prezenta  şi adeverinţa eliberată de comisia locală de rezidenţiat.

   Rezidenţii cu loc care au ales centrul universitar Tg Mureş se vor angaja în   funcţie de specialitatea aleasă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg Mureş, sau Spitalul Clinic Judeţean Mureş, respectiv:

Specialităţi cu încadrare la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg Mureş

Specialităţi cu încadrare la Spitalul Clinic Judeţean Mureş

Anatomie patologică

Alergologie şi imunologie clinica

Anestezie terapie intensivă

Boli infecţioase

Cardiologie

Chirurgie toracică

Chirurgie cardio-vasculară

Dermatovenerologie

Chirurgie generală

Endocrinologie

Chirurgie pediatrică

Epidemiologie

Chirurgie vasculară

Gastroenterologie

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

Igienă

Genetică medicală

Farmacologie clinică

Hematologie

Medicină internă

Medicină de familie

Medicina muncii

Medicină de laborator

Nefrologie

Medicină de urgenţă

Oftalmologie

Medicină legală

Oncologie medicală

Neonatologie

Ortopedie - traumatologie

Neurologie

Pneumologie

Obstetrică – ginecologie

Psihiatrie

Otorinolaringologie

Psihiatrie pediatrica

Pediatrie

Radioterapie

Radiologie-imagistică medicală

Urologie

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

Farmacie clinică

Reumatologie

Laborator farmaceutic

Chirurgie dento-alveolară

 

Chirurgie orală şi maxilo-facială

 

Endodonţie

 

Ortodonţie şi ortopedie dento-facială

 

Parodontologie

 

Protetică dentară

 


SPITAL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG MUREŞ


   Încheierea formelor de încadrare la unitatea angajatoare se va face în intervalul 02.12.2013 – 13.12.2013, fiind necesare următoarele acte:    
            
     -  copie după adeverinţa de repartiţie, eliberată de Comisia Locală de Rezidenţiat Tg.Mureş;
     -  copie după certificatul de naştere;
     -  copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul);
     -  copie după CI;
     -  copie după diploma de bacalaureat;
     -  copie după diploma de licenţă sau după adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă;
    -  dosar medical (pt.cei din alte judeţe, analizele se pot efectua în loc. respectivă:, TEST DEPISTARE ANTIGEN HBS, ANTICORPI ANTI HCV, TEST HIV,  ADEVERINŢĂ MEDIC FAMILIE iar  HEMOGRAMA ŞI EX. OFTALMOLOGIC doar pentru specialitatea RADIOLOGIE)
     - protecţie muncii (formularul se eliberează la Biroul resurse umane- cam. 4107)
    - nota de lichidare, copie după cartea de muncă şi adeverinţă cu vechimea pentru cei care sunt sau au fost încadraţi;
     -  cont IBAN deschis la una din băncile: Transilvania, Bancpost, BRD, BCR, Raiffeisen, Carpatica, Unicredit, ING,  Volksbank şi Millenium.;
     -  cerere adresată conducerii unităţii, prin care să opteze pentru Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate unde doresc să vireze contribuţia pentru asigurările de sănătate;
     -  dosar plic;
     -  nr. telefon şi adresă e-mail.

     Dosarele se depun la SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG.MUREŞ - Serviciul Resurse Umane, cam.4107, între orele 730-830, 1300-1530.
    
       Testarea psihologică obligatorie pentru angajare, se va desfăşura în ziua de miercuri 11 decembrie la ora 8.00, în Amfiteatrul I al SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG.MUREŞ, Str. GH.MARINESCU, Nr.50.


SPITAL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

     Încheierea formelor de încadrare la unitatea angajatoare se va face în intervalul 02.12.2013 – 13.12.2013, fiind necesare următoarele acte:

-    DOSAR PLIC;
-    COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE;
-    COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (unde e cazul);
-    COPIE DIPLOMĂ DE LICENȚĂ SAU ADEVERINȚĂ PRIVIND PROMOVAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ;
-    COPIE DUPĂ ADEVERINȚA DE REPARTIȚIE ELIBERATĂ DE COMISIA LOCALĂ DE REZIDENTIAT;
-    COPIE CARTE DE IDENTITATE ( C.I./B.I);
-    CONT CARD : BANCPOST / BRD/RAIFFESEN / BANCA TRANSILVANIA / ING BANK;
-    Fisa de aptitudine medicală eliberată de medicul de medicina muncii – DR.MAIOR ANCUȚA ( POLICLINICA NR.2, ETAJ 2,  B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 NR.28)

       CEI CARE AU MAI LUCRAT VOR PREZENTA IN PLUS :

-    COPIA CĂRȚII DE MUNCĂ pentru perioada lucrată până la data de 01.01.2011,
-    ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA DUPĂ DATA DE 01.01.2011,
-     NOTA DE LICHIDARE  CU SALARIILE BRUTE PE ULTIMELE 6 LUNI;

    Încadrarea se va face la SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES (Tg Mureş, Str. Bernady Gyorgy nr. 6, etaj I camera 22) între orele 830 – 1400.


III. REPARTIŢIA PE CLINICI  DE PREGĂTIRE ŞI COORDONATORI DE REZIDENŢIAT

     Repartiţia pe clinici de pregătire şi coordonatori de rezidenţiat se va face în data de 16 decembrie 2013, începând cu orele 9.00, la Amfiteatrul nr.1 al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş.
    Repartiţia se va face pe baza adeverinţei eliberată de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, după caz. 
     Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post se va face începând cu data de 01.01.2014.
   Informaţii suplimentare referitoare la această repartiţie se pot obţine la Biroul resurse umane al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, telefon 0265-211729 sau 0265-216305.Our website is protected by DMC Firewall!