Adeverinte - Medici rezidenti care finalizeaza pregatirea in peroada 30.09-15.10.2013

     Întrucât în perioada 30 sept.-15 oct. 2013 vor finaliza pregătirea de rezidențiat aproximativ 550 de rezidenți care au susținut și promovat examenul de specialist în sesiunea aprilie 2013, vă rugăm să întreprindeți măsurile necesare pentru a centraliza documentele doveditoare privind finalizarea pregătirii.

     În acest sens, rezidenții care termină pregătirea în perioada 30 sept.-15 oct. 2013 vor depune cereri însoțite de următoarele documente:

   1.rezidenții cu timp parțial în specialitatea medicină de familie:
·  copia integrală a carnetului de rezident, inclusiv cu nota pentru ultimul stagiu
·  adeverintă, în original, eliberată de coordonatoul de stagiu care să ateste data finalizării pregătirii

   2. rezidenții  din  alte specialități (inclusiv medicină de familie cu durată de pregătire de 3 ani):
·  adeverintă, în original, eliberată de  unitatea angajatoare care să ateste data finalizării pregătirii

     Adeverințele mai sus menționate vor fi emise începând cu data încheierii pregătirii.

     Solicitările se vor depune la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare în care s-a efectuat pregătirea, în cel mult 10 zile lucrătoare de la finalizarea pregătirii de rezidențiat. Pentru Centrul universitar București solicitările se vor depune în același termen la Ministerul Sănătății (str.Cristian Popișteanu, nr.1-3)

     Certificatele de medic specialist se vor emite până la sfârșitul lunii octombrie și se vor timite, prin poștă la DSP-uri conform opțiunii  depuse inițial de candidați la înscriere.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!