Obtinere adeverinta abilitati

    Rezidenţii confirmaţi în specialităţi, în al căror curriculum de pregătire este prevăzut un modul în domeniul în care se obţin atestate de studii complementare, după confirmarea ca specialişti, sunt îndreptăţiţi să practice abilităţile dobândite.
   Pentru obținerea documentului vor depune:

- cerere-conform model (mai jos)
- copia actului de identitate
- copia Certificatului, după caz, de medic/medic dentist/farmacist specialist;
- documentul întocmit de îndrumatorul de rezidentiat în care se precizează modulul prevăzut în curriculum de rezidențiat parcurs, perioada și unitatea sanitară în care a fost efectuat, document avizat de responsabilul național programului de studii complementare corespondent

 
DOMNULE DIRECTOR GENERALSubsemnatul/a dr. ………………………………………………………. medic specialist în specialitatea………………………………………………confirmat prin O.M.S. nr….…./…………..…… vă rog să binevoiţi a aproba eliberarea adeverinței care atestă dobândirea abilităților în …………………..….…………………………… ……………………………………………... ca urmare a formării prin rezidentiat în specialitatea…………………………………………………………… și a promovării examenului de medic specialist în sesiunea ……………………………. . Solicit transmiterea documentului mai sus amintit la D.S.P. ______________.


Data……………………                                                                                  Semnătura……………………….
 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!