Concurs rezidentiat sesiunea 17 noiembrie 2013

     Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 17 noiembrie 2013. Concursul se desfăşoară în centrele universitare:
·Bucureşti: pentru posturile publicate în Bucureşti şi judeţele Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman, Tulcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Bucureşti şi Constanţa;
·Cluj-Napoca: pentru posturile publicate în judeţele Alba, Bihor, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi pentru locurile publicate în centrele universitare Cluj-Napoca şi Oradea;
·Craiova: pentru posturile publicate în judeţele Braşov, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova şi Braşov;
·Iaşi: pentru posturile publicate în judeţele Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Iaşi şi Galaţi;
·Târgu Mureş: pentru posturile publicate în judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu şi pentru locurile publicate în centrele universitare Târgu Mureş şi Sibiu;
·Timişoara: pentru posturile publicate în judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş şi pentru locurile publicate în centrele universitare Timişoara şi Arad.

   Înscrierile la concurs se fac la sediile direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului   Bucuresti,  respectiv  la  ministerele cu reţea sanitară proprie, până la data de 21 octombrie 2013, ora 1600

    Candidatii cetateni de origine etnica romana din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina si Ungaria si etnicii romani cu domiciliul stabil in strainatate se inscriu la concurs la Ministerul Educatiei Nationale, cu respectarea prevederilor publicatiei de concurs, prin Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti.

    În judeţul Mureş înscrierea la concursul de rezidentiat  din sesiunea 17 noiembrie 2013 se face la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50, Biroul  Resurse Umane, de luni până vineri între orele 1000-1500, din momentul apariţiei în presă a publicaţiei de concurs şi până la data de  21 octombrie 2013 (ora 1600), inclusiv.
   
    Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, iniţiala tatălui şi toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate/paşaport, centrul universitar şi domeniul pentru care concurează (cu excepţia candidaţilor de la ministerele cu reţea sanitara proprie şi cei pentru Ministerul  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru care concursul se susţine numai în centrul universitar  Bucureşti).  În  cerere  candidaţii   vor   menţiona  acordul   pentru   folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet.

    După finalizarea înscrierilor (21 octombrie 2013, ora 1600) candidaţii nu mai pot solicita schimbarea opţiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub nici un motiv.
    Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare ale aceleiaşi persoane, pentru mai multe centre universitare, atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs.


b) xerocopia buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);
c) copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenţii   promoţia   2013   pot   prezenta   adeverinţă privind promovarea
examenului de licenţă;
d) adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;
e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează.  (In judetul Mures unitatea teritoriala desemnată este  Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg-Mures- certificatul medical tip A5 se eliberează  la secretariatul Ambulatoriului);
f) copia legalizată a actelor doveditoare(certificat de căsătorie etc.)prin care şi-a schimbat numele;
g) chitanţa de plată a taxei de concurs în valoare de 360 lei/participant. Taxa se va plăti în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024.

     Dosarul  se verifică  la  Biroul  resurse umane  şi apoi  se înregistrează  la Registratura instituţiei, camera 4075. Informaţii suplimentare  la telefon 0265-216305.
     Informaţiile generale despre concursul de rezidenţiat sunt făcute publice prin presă, radio, televiziune, iar cele de detaliu, prin publicare în  "Viaţa Medicală", precum şi prin internet, la adresa http://rezidentiat.ms.ro.Cerere de inscriere

Publicatie de concurs

Metodologie de examen

Locuri scoase la concurs

Posturi scoase la concurs


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd