Rezidentiat 25 noiembrie 2012

Inscrierea la concursul de rezidentiat sesiunea - 25  noiembrie 2012
 
     Înscrierile la concurs se fac la sediile direcţiilor de  sănătate  publică  judeţene şi  a   municipiului   Bucuresti,  respectiv  la  ministerele  cu  reţea  sanitară  proprie, până  la  data  de 22 octombrie 2012, inclusiv.  Înscrierile  la  rezidenţiatul pe post se vor face la direcţia de sănătate publică a judeţului în care se afla unitatea sanitară care a
scos postul la concurs.
În judeţul Mureş înscrierea la concursul de rezidentiat  din sesiunea 25 noiembrie 2012 se face la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50, Serviciul Resurse Umane, de luni până vineri  între orele   10.00-14.00, din momentul apariţiei în presă a publicaţiei de concurs şi până la data de  22 octombrie 2012, inclusiv.
   
    Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conţină următoarele documente:

 a) cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, iniţiala tatălui şi toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate/paşaport, centrul universitar şi domeniul pentru care concurează (cu excepţia candidaţilor de la ministerele cu reţea sanitara proprie şi cei pentru Ministerul  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru care concursul se susţine numai în centrul universitar  Bucureşti).  În  cerere  candidaţii   vor   menţiona  acordul   pentru   folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet.
     După finalizarea înscrierilor (22 octombrie 2012, ora 16,00) candidaţii nu mai pot solicita schimbarea opţiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub nici un motiv.
    Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare ale aceleiaşi persoane, pentru mai multe centre universitare, atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs.
b) xerocopia buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);
c) copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenţii   promoţia   2012   pot   prezenta   adeverinţă privind promovarea
examenului de licenţă;
d) adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;
e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează (In judetul Mures unitatea teritoriala desemnată     este  Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg-Mures- certificatul medical tip A5 se eliberează  la secretariatul Ambulatoriului);
f) copia legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele;
 g) chitanţa de plată a taxei de concurs în valoare de 360 lei/participant. Taxa se va plăti în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024.

          Dosarul se verifică la Biroul resurse umane şi apoi se înregistrează la Registratura instituţiei, camera 4075.

         Informaţiile generale despre concursul de rezidenţiat sunt făcute publice prin presă, radio, televiziune, iar cele de detaliu, prin publicare în "Viaţa Medicală", precum şi prin internet, la adresa www.rezidentiat.info sau www.ms.ro.

- Cerere inscriere
- Lista locurilor publicate de MS
- Lista posturilor publicate de MS
- Publicatia de concurs
- Metodologia de concurs
Ministerul Sănătăţii
Comunicat de presă

 
 
     Informatii privind taxa pentru Rezidentiat, sesiunea 25 noiembrie 2012
 
      
    Ministerul Sănătăţii anunţă că, taxa de participare la concursul de Rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie care va fi organizat în acest an, a fost redusă de la suma iniţial propusă de 500 lei la valoarea de 360 lei/participant.
“Pentru acest an, organizatorii concursului au propus Ministerului Sănătăţii o sumă majorată, de 500 lei/participant. În urma sesizărilor primite, dar şi a discuţiilor purtate cu organizatorii şi reprezentanţii studenţilor am stabilit o taxă redusă la valoarea de 360 lei/participant”, au declarat reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.
 
    Cuantumul taxei este stabilit prin Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 994/08.10.2012
 
    Reamintim că, în urma consultărilor cu reprezentanţii universităţilor de medicină şi farmacie, concursul de intrare în Rezidenţiatva fi organizat anul acesta în data de  25 noiembrie 2012.
 
    La fel ca anul trecut, concursul se va desfăşura, descentralizat, în şase centre universitare din ţară:Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Tg. Mureş, Timişoara şi Craiova,  pentru toate domeniile, respectiv medicină, medicină dentară şi farmacie.
 
    Detaliile privind numărul locurilor, al posturilor scoase la concurs, precum şi perioada de înscriere sau condiţiile care trebuie îndeplinite pentru înscrierea în concurs sunt publicate pe pagina oficială de web a Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, secţiunea REZIDENŢIAT,  pagina de web www.rezidentiat.info,  şi în publicaţia de specialitate VIAŢA MEDICALĂ.
      


DMC Firewall is a Joomla Security extension!