Concursul national de rezidentiat 2011

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE REZIDENTIAT SESIUNEA  20  NOIEMBRIE 2011
 
    Înscrierile la concurs se fac la sediile direcţiilor de  sănătate  publică  judeţene şi  a   municipiului   Bucuresti,  respectiv  la  ministerele  cu  reţea  sanitară  proprie, până  la  data  de 7 octombrie 2011, inclusiv.  Înscrierile  la  rezidenţiatul pe post se vor face la direcţia de sănătate publică a judeţului în care se afla unitatea sanitară care a scos postul la concurs.
    În judeţul Mureş înscrierea la concursul de rezidentiat  din sesiunea 20 noiembrie 2011 se face la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50, Serviciul Resurse Umane, de luni până vineri  între orele   10.00-14.00, din momentul apariţiei în presă a publicaţiei de concurs şi până la data de 7 octombrie 2011, inclusiv.
   
    Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conţină următoarele documente:

   a) cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, iniţiala tatălui şi toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate/paşaport, centrul universitar şi domeniul pentru care concurează pentru cei care candidează la rezidenţiatul pe loc si respectiv unitatea sanitară si postul pentru cei care candidează la rezidenţiatul pe post (cu excepţia candidaţilor de la ministerele cu reţea sanitara proprie şi cei pentru Ministerul  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru care concursul se susţine numai în centrul universitar Bucureşti). În cerere candidaţii vor menţiona acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet.
   b) xerocopia buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);
    c) copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenţii promoţia 2011 pot prezenta adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă;
    d) adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;
    e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează( In judetul Mures unitatea teritoriala desemnată     este  Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg-Mures- certificatul medical tip A5 se eliberează  la     secretariatul Ambulatoriului);
    f) copia legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele;
    g) chitanţa de plată a taxei de concurs în valoare de 300 lei/participant. Taxa se va plăti în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024.

    Dosarul se verifică la Biroul resurse umane şi apoi se înregistrează  la Registratura instituţiei , camera 4075.
Informaţiile generale despre concursul de rezidenţiat sunt făcute publice prin presă, radio, televiziune, iar cele de detaliu, prin publicare în  "Viaţa Medicală", precum şi prin internet, la adresa www.rezidentiat.info sau www.ms.ro.

Word  Cerere inscriere rezidentiat pe loc

Word  Cerere inscriere rezidentiat pe post
DMC Firewall is a Joomla Security extension!