Concursul national de rezidentiat pe loc si pe post

Înscrierile la concurs se fac la sediile direcţiilor de  sănătate  publică  judeţene şi  a   municipiului   Bucuresti, respectiv  la  ministerele  cu  reţea  sanitară  proprie, până  la data de 29 octombrie 2010, inclusiv. Înscrierile  la  rezidenţiatul pe post se vor face la direcţia de sănătate publică a judeţului în care se afla unitatea sanitară care a scos postul la concurs.
    În judeţul Mureş înscrierea la concursul de rezidentiat  din sesiunea 21 noiembrie 2010 se face la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50, Serviciul Resurse Umane, de luni până vineri  între orele 11.00-15.00, din momentul apariţiei în presă a publicaţiei de concurs şi până la data de 29 octombrie 2010, inclusiv.
   
Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conţină următoarele documente:

    a) cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, iniţiala tatălui si toate prenumele înscrise  în buletinul/cartea de identitate/pasaport, domeniul pentru care  concurează pentru cei  care candidează la rezidentiatul pe loc si     respectiv unitatea sanitara si postul pentru care concurează pentru cei care     candidează     la rezidentiatul pe post. În cerere candidatii vor menţiona acordul     pentru     folosirea numelui si pentru afisarea rezultatului pe internet.

   b) xerocopia buletinului/cărţii de identitate sau a pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);

    c) copia legalizată a diplomei de licenţa de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist; absolvenţii promoţiei 2010 pot prezenta adeverinţa privind promovarea examenului de licenţa;

    d) adeverinţa eliberata de unitatea în care sunt încadraţi, din care sa reiasa specialitatea în care sunt confirmaţi si tipul contractului individual de munca, numai pentru rezidenţi si specialisti;

    e) certificatul medical privind starea de  sanatate,  eliberat de unitatea sanitara teritoriala    desemnata    de  direcţia   de    sanatate  publica   judeţeana  sau a municipiului  Bucuresti,  în care se precizeaza  ca este apt / inapt  din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitaţii în domeniul pentru care candideaza; ( In judetul Mures unitatea teritoriala desemnată este  Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tg-Mures - certificatul medical tip A5 se eliberează  la secretariatul Ambulatoriului)

    f) copie legalizata a actelor doveditoare (certificat de casatorie etc.), prin care si-a schimbat numele;

    g) Chitanţa de plata a taxei de concurs în suma de 300 lei (RON)/participant.
    Taxa se va plati în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti) beneficiar Ministerul Sanataţii,  adresa:  str. Cristian Popisteanu nr 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024.

    Dosarul se verifică la Biroul resurse umane şi apoi se înregistrează  la Registratura instituţiei , camera 4075.
Informaţiile generale importante despre concursul de rezidenţiat sunt făcute publice prin presă, radio, televiziune, iar cele de detaliu, prin publicare în  "Viaţa Medicală", precum şi prin internet, la adresa www.rezidentiat.info.


PDF   Publicatie de concurs

PDF   Metodologia de desfasurare a concursului

PDF   lista locurilor scoase la concurs

PDF   lista posturilor scoase la concurs pentru domeniul Medicina

PDF   lista posturilor scoase la concurs pentru domeniul Farmacie

Word   Cerere inscriere concurs rezidentiat
DMC Firewall is a Joomla Security extension!