Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 358

Comisia paritară

Componența comisiei paritare la nivelul Direcției de Sănătate Publică Mureș
  • Hits: 231

HG 302 din 2 martie 2022

HOTĂRÂRE nr. 302 din 2 martie 2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective