Comunicat


   Prin adresa nr. 37981/19.06.2014, Ministerului Sănătăţii – Compartimentul Politici de Sănătate Publică, face următoarele precizări  cu privire la epuizarea stocurilor de vaccin hepatitic B pediatric, BCG şi hexavalent:

1. Întârzierea livrării vaccinurilor menţionate mai sus, se datorează lipsei acestora de pe piaţă ca urmare a imposibilităţii producătorilor de a livra aceste produse.
2. Următoarea tranşă de vaccin hexavalent va fi livrată direct la sediile direcţiilor de sănătate publică judeţene, până la data de 31.07.2014, iar vaccinurile hepatitic B pediatric  şi BCG se estimează că vor fi achiziţionate până la sfârşitul lunii iulie, anul curent, urmând ca ulterior, să fie livrate către toate direcţiile de sănătate publică judeţene.

Faţă de cele expuse se solicită factorilor responsabili din fiecare judeţ:
-să asigure monitorizarea clară a tuturor copiilor nevaccinaţi şi a copiilor eligibili la vaccinare în această perioadă şi  planificarea pentru recuperarea acestora  în maternităţi, cabinetele de medicină de familie sau dispensare TB, după caz, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii  nr. 422 /2013, privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 1013-2014

Programul Naţional de Imunizare:

1.Subprogramul de vaccinări obligatorii cuprinde următoarele activităţi:
-Activităţi derulate la nivelul serviciilor /birourilor de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din direcţiile de sănătate publică judeţene (lit g)
-Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare şi maternităţi, din sistemul public şi privat, precum şi de medicii din cabinetele de medicină şcolară (lit. k)
-Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii spitaliceşti care au în structură dispensare de pneumoftiziologie (lit. a)


DMC Firewall is a Joomla Security extension!