Constituirea Comitetului Judetean Mures de coordonare a situatiilor de urgenta

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 139/14.02.2012, s-a constituit Comitetul  judeţean de coordonare a situaţiilor de urgenţă cauzate de  efectele negative ale căderilor masive de zăpadă şi ale temperaturilor scăzute asupra sănătăţii populaţiei, având  următoarea componenţă:

   Preşedinte:
 Director executiv D.S.P. Mureş
            
   Membrii:
 Director executiv adjunct economic D.S.P. Mureş
 Director executiv adjunct de sănătate publică D.S.P.Mureş
 Managerii unităţilor sanitare cu paturi din judetul Mureş

Preşedintele Colegiului Judeţean al Medicilor Mureş
 Managerul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş
 Coordonatorul SMURD Judeţean Mureş
 Reprezentant al Asociaţiei  Medicilor de Familie Mures
 

Atribuţiile Comitetului tehnic judeţean de coordonare a situaţiilor de urgenţă cauzate de efectele negative ale căderilor masive de zăpadă asupra sănătăţii populaţiei

1.Evalueză situaţia la nivel judeţean referitoare la numărul bolnavilor care necesită transport în vederea efectuării dializei;
2.Dispune catagrafierea prin medicii de familie şi cu participarea asistenţilor comunitari a următoarelor categorii de persoane:
    -bolnavi cronici cu afecţiuni ce necesită monitorizare permanentă;
    -gravide cu risc şi a celor în ultima lună de sarcină;
    -copii cu afecţiuni care necesită monitorizare permanentă;
    -persoane dependente fizic;
    -vârstnici cu nevoi speciale.
3.Identifică zonele din judeţ afectate sau cu potenţial crescut de a fi afectate de condiţii meteo nefavorabile;
4.Identifică căile de acces care trebuie degajate cu prioritate (acces către spitale, cabinete ale medicilor de familie, serviciile judeţene de ambulanţă şi orice alte unităţi sanitare) şi dispune degajarea acestora;
5.Identifică măsurile ce se impun pentru rezolvarea situaţiilor speciale;
6.Transmite către populaţie prin toate mijloacele media locale, comunicatul MS în vederea unei informări corecte şi complete a populaţiei;
7.Colaborează cu ISU conform prevederilor legale în situaţii de criză şi calamităţi;
8.Dispune implementarea de măsuri generale şi specifice la nivelul unităţilor sanitare din judeţ, prin care se urmăreşte:
    -asigurarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească;
    -suplimentarea personalului şi a ambulanţelor în scopul creşterii capacităţii de intervenţie;
    -limitarea trimiterilor către alte instituţii medicale în vederea efectuării consulturilor interdisciplinare, analizelor şi investigaţiilor paraclinice, numai în cazurile în care acestea sunt strict necesare, pentru a se evita expunerea pacienţilor la temperaturile scăzute în situaţiile în care acestea ar trebui să se deplaseze către aceste instituţii;
    -trimiterea către spitalele de urgenţă numai a cazurilor justificate;
    -cooperarea cu alte instituţii care asigură servicii de asistenţă medicală prespitaliceşti (SMURD, spitale, Ministerul Transporturilor şi al Infrastructurii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale, s.a.) în vederea rezolvării urgenţelor medicale cauzate de expunerea la temperaturi scăzute, fără a diminua capacitatea de intervenţie a acestor servicii;
    -suplimentarea temporară a liniilor de gardă, după caz ale structurilor de primiri urgenţe, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd