Comunicat de presa (activitate 2010)

      În cursul anului trecut inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş au efectuat în total 6858 controale şi 777 recontroale pentru verificarea respectarării normelor de igienă şi sănătate publică în vigoare.

      Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 601 sanctiuni contravenţionale în valoare de 515850 lei şi au fost interzise consumului uman 495,43 kg şi 88,87 litri alimente neconforme. 

      Au fost înregistrate 148 sesizări, în special din partea persoanelor fizice, 90% fiind solutionate iar, restul sunt în termene de remediere.  

      Majoritatea controalelor au fost efectuate conform planului anual de acţiuni tematice naţionale şi locale. 

 


Domeniu Deficienţe  frecvent constatate
Aliment Nerespectarea normelor sanitare în vigoare privind evidenţa stării de sănătate şi asigurarea echipamentului de protecţie sanitară a personalului lucrător în domeniul alimentului.

Neasigurarea condiţiilor specifice de păstrare a produselor alimentare.

Expunerea spre vînzare a alimentelor cu termen de valabilitate expirat.

Neefectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în spaţiile cu produse alimentare. 

Apa Probe de apă neconforme bacteriologic şi /sau fizico-chimic la surse individuale verificate(fîntîni).
Turism Nerespectarea normelor sanitare în vigoare privind evidenţa stării de sănătate a personalului angajat.

Utilizarea apelor de îmbăiere care nu corespund normelor de calitate pentru bazine de înot.

Învăţămînt Nerespectarea termenelor stabilite în planurile de conformare întocmite

Nerespectarea Legii 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţămînt preuniversitar

 
   
Unităţi sanitare Nerespectarea termenelor stabilite în planurile de conformare întocmite

Nerespectarea procedurilor de curăţenie, dezinfecţie şi sterilizare  prevăzute în normele sanitare în vigoare.

Dotarea insuficientă  cu materiale sanitare consumabile.

Gestionare deseuri cu potential contaminant Dotarea insuficientă cu spaţii, obiecte şi materiale necesare pentru depozitarea primară şi eliminarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală.
Mediul de muncă  şi de viaţă Nerespectarea normelor sanitare în vigoare privind evidenţa stării de sănătate şi asigurarea echipamentului de protecţie a personalului angajat.
Unităţi de înfrumuseţare corporală Nerespectarea normelor sanitare în vigoare privind evidenţa stării de sănătate şi asigurarea echipamentului de protecţie a personalului.

Nerespectarea normelor sanitare privind dezinfecţia şi sterilizarea  instrumentarului utilizat după fiecare client.

Nerespectarea legislaţiei în vigoare privind utilizarea produselor cosmetice.

Tutun Nerespectarea legislaţiei în vigoare privind fumatul în spaţii publice.
         

     

               Pentru implementarea normelor europene privind evaluarea şi controlul riscului asupra sănătăţii populaţiei s-au efectuat un număr de 66 acţiuni de îndrumare.

      


Temă  actiune Regulament UE
Implementarea HACCP-ului în unităţile de alimentaţie colectivă(blocuri alimentare ,cantine).  Nr.852/2004

Nr.853/2004

Reguli privind igiena produselor alimentare în unităţi nou înfiinţate. Nr.852/2004
Our website is protected by DMC Firewall!