Comunicat de presă (07.10.2010)

     În cursul lunii septembrie inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş au efectuat în total  875 controale privind respectarea normelor de igienă şi sănătate publică în vigoare.
     Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 19 amenzi în valoare de 25700 lei,  s-au emis 3 decizii de suspendare de activitate şi au fost interzise consumului uman  34,92 kg alimente neconforme ( carne şi preparate din carne).
     Majoritatea controalelor au fost efectuate în cadrul acţiunilor de inspecţie tematică naţională şi judeţeană conform planului tematic anual.

I.ACŢIUNE  TEMATICĂ NAŢIONALĂ:

1.Tema acţiunii: Acţiune tematică de control în unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar.

-nr.total unităţi controlate: 242 
Principalele deficienţe constatate:
-clădiri şi spaţii neigienizate şi care necesită reparaţii (săli de clasă, săli de sport, grupuri sanitare,etc.),nedotarea cu apă curentă şi canalizare a şcolilor şi grădiniţelor din mediul rural.
Observaţii:-s-a recomandat respectarea termenelor prevăzute în planurile de conformare întocmite de către fiecare instituţie cu deficienţe.

II.ACŢIUNE  TEMATICĂ  JUDEŢEANĂ:

1.Tema acţiunii: Verificarea condiţiilor igienico-sanitare în unităţile de învăţământ neautorizate sanitar la data de 01.09.2010 (şcoli şi grădiniţe).

Nr. unităţi controlate:33
din care: mediul urban – 4
        mediul rural – 29.
Motivele neacordării Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare:
   -funcţionarea în clădiri revendicate,retrocedate sau comune cu alte activitati(camin cultural,casa particulara),
   -lipsa apei curente şi a canalizării,     
   -lipsă spaţiu de joacă şi curte proprie pentru preşcolari.  
Observaţii:-situaţia unităţilor de învăţămînt care funcţionează fără autorizaţie sanitară la ora actuală este de 26 şcoli şi grădiniţe,din care 3 unităţi în urban. 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd