Comunicat de presa - Control in sanatate publica

     În cursul lunii iunie inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş au efectuat în total  629 controale privind respectarea normelor de igienă şi sănătate publică în vigoare.
Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 67 amenzi în valoare de   69700 lei , s-au emis 17 decizii de suspendare de activitate şi au fost interzise  consumului uman  78,39 kg şi 11 litri alimente neconforme ( carne şi produse din carne, produse cofetărie).
Majoritatea controalelor au fost efectuate în cadrul acţiunilor de inspecţie tematice naţionale şi judeţene conform planului tematic anual.

I.ACŢIUNI  TEMATICE NAŢIONALE:

1.Tema acţiunii: Acţiune tematică de control a unităţilor de turism sezoniere - unităţi de cazare colectivă, ape de îmbăiere şi  tabere şcolare.
-nr.total unităţi controlate: 115  
-nr.amenzi : 11, în valoare de 7500 lei.
Deficienţe constatate:
-Neefectuarea controlului medical periodic şi a cursului NFI de către personalul angajat
-Neasigurarea circuitelor  şi spaţiilor necesare pentru întreţinerea lenjeriei
-neamenajarea spaţiilor pentru păstrarea ustensilelor de curăţenie

II.ACŢIUNI  TEMATICE STABILITE   PE  PLAN LOCAL:

1.Tema acţiunii: Controlul zonelor de agrement (ape de îmbăiere şi alimentaţie publică)

Piscine, ştranduri
Număr  controale:-7
Nr. probe recoltate:26
din care neconforme: 7 –fizico-chimic:-6 (Cl rezidual liber, turbiditate, amoniac)
                      -bacteriologic: -1(coliformi)   
Deficienţe constatate:
-Neefectuarea monitorizării calităţii apei de îmbăiere şi neamenajarea bazinelor
conform reglementărilor
-neîncadrarea parametrilor apei de îmbăiere în valorile prevăzute de lege
Măsuri: s-a emis adresă către unităţile de îmbăiere privind măsurile necesare în vederea încadrării calităţii apei în parametrii prevăzuţi de lege.

Unităţi alimentaţie publică zone de agrement:
Nr.controale -5; recontroale: 10
Amenzi:-3, în valoare de 1800 lei
Deficienţe constatate:
-Neefectuarea controlului medical periodic şi a cursului NFI de către personalul angajat
-Nedotarea corespunzătoare a chiuvetelor pentru igiena mâinilor
-neamenajarea spaţiilor pentru păstrarea ustensilelor de curăţenie
Respectarea recomandărilor: 4 unităţi total, 4 parţial şi 2 nu au respectat recomandările
 
2.Tema acţiunii: Controlul condiţiilor igienico-sanitare de producţie şi comercializare a îngheţatei prin porţionare şi  dozare prin sistem automat.

Nr. controale: 23 (producători şi ambalatori-1; producători primari care vând direct consumatorului final-4; retaileri-11; servicii-7)
Nr. recontroale: 2
Nr. sancţiuni:5 -   amenzi-4, val. 7600
-    suspendare temporară de activitate-1
Deficienţe:
-neasigurarea apei calde curente la producător primar
-neasigurarea condiţiilor corespunzătoare privind igiena personalului( lipsă vestiar, grup sanitar nedotat, echipament de lucru incomplete,  neefectuarea controlului medical periodic şi a cursului NFI)
-păstrare necorespunzătoare a îngheţatei (caserole neacoperite, neetichetate)
-neîndeplinirea prescripţiilor sanitare
-substanţe dezinfectante în cantitate insuficientă

3. Tema acţiunii:Verificarea modului de gestionare a deşeurilor periculoase din unităţile sanitare cu paturi publice şi private

Nr. controale:70
Deficienţe:
- colectarea  deşeurilor tăietoare-înţepătoare  şi dotarea cu  avizate de MS pentru această categorie de deşeuri , saci galbeni şi negri în cantitate suficientă,  este  deficitară în spitalele clinice Tg-Mureş,
-spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor periculoase este parţial amenajat sau neigienizat în 6 unităţi sanitare cu paturi,(incluse ca termene în Planul de Conformare a unitatilor sanitare respective),
-formularele de identificarea transportului şi a eliminării finale a deşeurilor periculoase incorrect completate.
   
    Pentru deficienţele  constatate s-au prescris termene precise de remedierea deficienţelor şi s-au aplicat 2 avertismente.

Our website is protected by DMC Firewall!