Comunicat de Presa (02.06.2010)

În cursul lunii mai inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş au efectuat în total  657 controale privind respectarea normelor de igienă şi sănătate publică în vigoare şi 70 recontroale  pentru verificarea remedierii deficienţelor constatate la inspecţiile anterioare.
Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 66 amenzi în valoare de   62100 lei, s-au emis 10 decizii de suspendare de activitate şi au fost interzise  consmului uman 70,17 kg alimente neconforme ( carne şi produse din carne, dulciuri şi mîncăruri gătite).
 Majoritatea controalelor au fost efectuate în cadrul acţiunilor de inspecţie tematice judeţene conform planului tematic anual.

I.ACŢIUNI  TEMATICE STABILITE   PE  PLAN LOCAL:

1.Tema acţiunii: Acţiune tematică de control al zonelor de agrement şi al manifestărilor tip “festival”. - Controlul respectării normelor de igienă şi sănătate publică în vigoare.   

-nr.total unităţi controlate:52,
-sancţiuni aplicate: -2 ,valoare 2100.

 -Probleme deosebite identificate :-deficienţe privind monitorizarea stării de igienă şi de sănătate a personalului angajat şi nerespectarea normelor de igienă privind curăţenia şi dezinfecţia unităţilor care prepară şi servesc alimente.


2.Tema acţiunii: Acţiune tematică de control a producătorilor de apă minerală -Inspecţii la producătorii din judeţ pentru verificarea respectării legislaţiei în domeniu.

-nr.total unităţi controlate: 1 ,
-Nu au fost constatate deficienţe.

3.Tema acţiunii: Acţiune de control şi recontrol pentru verificarea normelor de igienă şi sănătate publică în cabinetele de înfrumuseţare.- -Verificarea condiţiilor de funcţionare conform Ord.MS nr.1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală,
-Recontrolul respectării termenelor acordate cu ocazia inspecţiilor anterioare, pentru remedierea deficienţelor
-Respectarea dispoziţiilor Legii nr.349/2002, privind interzicerea fumatului în spaţiile publice închise
-Controlul produselor cosmetice de uz profesional
-Respectarea prevederilor Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice, privind notificarea,etichetarea şi compoziţia

-nr.total unităţi controlate: 37,
-nr.unităţi recontrolate: 25,
-sancţiuni aplicate: 16 ,valoare 23 800.

 -Probleme deosebite identificate :-deficienţe privind sterilizarea şi dezinfecţia instrumentarului utilizat, nerespectarea normelor de igienă privind curăţenia şi dezinfecţia unităţilor.


4.Tema acţiunii: Acţiune tematică de control produse cosmetice de tip creme şi loţiuni pentru plajă.-Verificarea respectării prevederilor legislative în domeniu

- nr.total produse controlate:13.
- Nu au fost constatate deficienţe.

5.Tema acţiunii:Controlul respectării normelor de igienă în ambulatoriu integrat din unităţile sanitare cu paturi şi  verificarea respectării termenelor urgente acordate pentru remedierea deficienţelor constatate .

-nr.total unităţi controlate: 24 ,
-nr.total unităţi recontrolate: 3,
-sancţiuni aplicate:- 3,din care, avertismente- 1,amenzi- 2(valoare 1000 lei).

 -Probleme deosebite identificate : -dotare insuficientă cu spaţii şi obiecte sanitare, neefectuarea periodică a lucrărilor de igienizare a spaţiilor şi clădirilor unităţilor sanitare.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!