Acţiune control spitale publice - raport narativ

I.Probleme identificate:
1-Toate spitalele verificate sunt autorizate sanitar cu planuri de conformare care prevăd: igienizarea şi reamenajarea unor clădiri şi spaţii, asigurarea circuitelor funcţionale şi dotări conform normelor sanitare în vigoare.

2- Avînd în vedere că în unele secţii nu există circuite funcţionale separate, acestea sunt delimitate în timp prin programe-orar de funcţionare întocmite şi aprobate de către conducerea unităţilor.

3- La 4 spitale verificate (Spital Municipal Tarnaveni,Spital Orăşenesc Sovata,Spital Orăşenesc Sîngeorgiu de Pădure, şi Centru de Sănătate Miercurea Niraj) nu exista medic coordonator privind prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale. La Spitalul Clinic Judeţean Mureş coordonarea SPCIN este asigurată de un medic epidemiolog cu  ½ normă, în condiţiile în care în cadrul secţiei mai este încadrat un medic epidemiolog cu ½ normă.

4- În secţiile de spital supraaglomerate cu pacienţi, respectiv în unităţile subdimensionate unde lipsesc spaţiile şi dotările necesare, conform normelor, se constată respectarea parţială a planului anual de supraveghere şi control al infecţiilor nozocomiale.
 
5- În unele unităţi sanitare cu paturi verificate(Spital Orăşenesc Sovata,Spital Orăşenesc Sîngeorgiu de Pădure, Spital Orăşenesc Sărmaşu şi Centru de Sănătate Miercurea Niraj) nu s-a elaborat ghidul de prevenire a infecţiilor nozocomiale, iar, în restul spitalelor ghidul este în curs de finalizare.

6- Depistarea, înregistrarea şi declararea infecţiilor nozocomiale este deficitară în toate unităţile, cu excepţia Institutului de Urgenţă Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg.Mureş.


7- În  25 secţii şi clinici aparţinînd la 4 spitale ( Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş, Spital Municipal Sighişoara şi Spital Orăşenesc Sîngeorgiu de Pădure) spaţiile  pentru depozitarea şi prelucrarea produselor şi ustensilelor de curăţenie nu sunt corespunzătoare, fiind comune cu alte activităţi.  

8- Deficienţe constatate privind sterilizarea instrumentarului:
- lipsa spaţiilor şi circuitelor în unele puncte de sterilizare aferente blocului operator
- în condiţiile în care există şi se utilizează aparate de sterilizare cu vapori de apă saturaţi sub presiune, în unele spitale, sterilizarea se realizează cu căldură uscată deşi, dispozitivul medical suportă sterilizarea de elecţie recomandată conform normelor,
- dotarea parţială cu teste de control în 6 spitale municipale şi orăşeneşti  (lipsa testului” integrator” şi/sau biologic),
- cu excepţia staţiei centrale de sterilizare din cadrul Spitalului clinic judeţean de urgenţă Tg.Mureş există deficienţe  privind sterilizarea cu oxid de etilenă (lipsa spaţilor,circuitelor, dotărilor necesare).

   II.Constatări achiziţii:
    Unităţile sanitare verificate au întocmit programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2010, în care sunt incluse cantităţi suficiente de materiale de curăţenie şi dezinfectanţi. Cantităţile de materiale sanitare sunt achiziţionate prin SEAP, prin achiziţie directă pe bază de referat de necesitate întocmit de şeful de secţie, aprobat de către manager. Cantităţile de dezinfectanţi sunt achiziţionate prin procedurile de achiziţie directă, cerere de ofertă sau licitaţie deschisă.
    Acţiunile de dezinfecţie la nivelul unităţilor sanitare se realizează prin personal propriu. Există persoane  cu nivel de pregătire profesională în domeniu care realizează aceste acţiuni de dezinfecţie, respectând planul de deratizare şi dezinsecţie pe fiecare secţie semnat de asistenta şefă, operaţiunile finalizându-se cu întocmirea unui proces-verbal.
    Controlul medical periodic se respectă în toate unităţile sanitare verificate, conform prevederilor legale.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!