Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 7880

Informatii de interes pentru medicii specialisti, a doua specialitate

INFORMAȚII PENTRU SPECIALIȘTI ÎNSCRIȘI LA A DOUA SPECIALITATE ÎN REGIM CU TAXĂ

1.    Stagiile  de pregatire efectuate în prima specialitate, similare ca durată și conținut, care se regăsesc în curriculum de pregătire a celei de a doua specialității , se pot echivala . În acest sens, se vor transmite Ministerului Sanatatii, următoarele:   - cerere,  în care se va preciza: numele și prenumele, prima specialitate, data de  înscriere la a doua specialitate și centrul universitar:
- avizul U.M.F. -ului  în care se efectuează cea de a doua specialitate;
- avizul coordonatorului stagiului de pregătire;
- copia integrală a carnetului de rezident ;
- copia Certificatelor de competență/Atestatelor de studii complementare - dacă este cazul
 
2.   Stagiile de pregătire efectuate în străinatate, similare ca durată și continut și care se  regasesc in curriculum de pregătire a celei de a doua specialități , se pot echivala . În acest sens, se vor transmite Ministerului Sanătății , următoarele: 
- cerere,  în care se va preciza: numele și prenumele, prima specialitate, data de  înscriere la a doua specialitate și centrul universitar; 
- avizul U.M.F.-ului respectiv;
- avizul coordonatorului stagiului de pregătire;
- documentele din străinatate, traduse și legalizate.

3.    Întreruperea pregătirii /amânarea pregătirii in cea de a doua specialitate cu taxă, se poate lua in discuție , pe bază de:
- cerere,  în care se va preciza: numele și prenumele, prima specialitate, data de  înscriere la a doua specialitate și centrul universitar; 
- avizul  coordonatorului stagiului de pregătire;
- avizul U.M.F.-ului - pentru cadrele didactice;
- avizul unitatii sanitare de încadrare dacă este cazul;
- precizarea exactă a  perioadei pentru care se solicită întreruperea/amânarea  și motivele.