Metodologie

Metodologie privind înscrierea la stagiul de pregatire în cea de a doua specialitate  în regim cu taxă în anul 2010

     În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, posesorii certificatului de specialist, pot efectua pregătire pentru obţinerea celei de a doua specialităţi în regim cu taxă.
     Programul de pregatire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă se efectuează cu frecvenţă  şi asigură acelaşi nivel şi aceeaşi calitate a pregătirii de specialitate ca şi programul de rezideniat în specialitatea respectivă.
     Stagiile de pregătire efectuate în prima specialitate, similare ca durată şi conţinut, care se regăsesc în curiculumul de pregatire al celei de a doua specialități se echivalează.
     Echivalarea se face de către instituţiile de invăţământ superior care organizeaza program de rezidentiat in specialitatea respectivă.
     Echivalările vor fi transmise Ministerului Sănătăţii care va stabili durata şi modulele necesare finalizării  pregătirii.
     Numărul de locuri pe instituiţii de învăţământ  medical superior şi specialităţi aprobat pentru înscrierea   la stagiul  de pregatire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, în anul 2010 , este  cel prevăzut în Anexa nr. 1.
     Instituiţiile de învăţământ medical superior, în perioada   1 - 7.IX.2010 vor afişa locurile pe specialităţi, aprobate  pentru efectuarea pregătirii în cea de a doua specialitate  în regim cu taxă, cu menționarea coordonatorilor programului de pregătire .
     În perioada  8 - 15.IX.2010 cei interesaţi, se vor adresa  instituţiilor de învăţământ medical superior  pentru obţinerea avizului privind înscrierea la acest stagiu.
     În măsura în care pentru o anumită specialitate numărul solicitărilor va depaşi numărul locurilor acordate, coordonatorul programului de pregătire va organiza test de selecţie. Candidaţii care se clasează în limita numărului de locuri aprobate, vor primi avizul  de înscriere la stagiu.
     Dosarele de înscriere la stagiul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, se vor depune la Ministerul Sănătăţii sediul din str. George Vraca nr. 9 în perioada  15 - 24.IX.2010 şi vor cuprinde:
     - cerere de înscriere în care se va preciza: numele şi prenumele, locul actual de muncă şi tipul de contract de angajare, specialitatea actuală, specialitatea pentru care se doreşte înscrierea precum şi date de contact (nr. telefon, E-mail);
     - acordul angajatorului de participare la programul de pregatire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, cu precizarea specialităţii şi a Centrului universitar de pregatire. Unităţile sanitare publice vor preciza în adresa, modul de încadrare şi retribuire pe această perioadă precum şi stabilirea programului de lucru, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003, art.108, art.109, art. 113  si art. 114. Cei neîncadraţi vor declara pe proprie răspundere acest statut;                                                          
      - avizul de înscriere la programul de pregătire eliberat de rectorat, după caz, decanat ;
      - xerocopia certificatului de medic specialist;
      - avizul de liberă practică sau certificat de membru al organizaţiei profesionale respective;
      - certificat medical de sănătate tip A 5 ;
      - xerocopie dupa actul de identitate  B.I/C.I. ;
      - documente privind schimbarea numelui, dacă este cazul ;
      - angajament de plată privind taxa de participare la stagiul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, aprobată prin ordinul comun al Ministerului  Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 973/4592/2010; (model  Anexa nr. 2) .
      Pe pagina de internet a Ministerului  Sănătăţii la data de 1.X.2010  se vor afişa pe institutii de învăţământ superior medical şi specialităţi  listele  celor admişi la stagiul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.
      Stagiul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă  începe la data de  4.X.2010, cu efectuarea a minimum 12 luni din stagiul de bază.
       Durata de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă este cea prevăzută de ordinul ministrului sănătăţii nr. 1509/2009 cu modificările şi completările ulterioare.


 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd