Informatii de interes pentru rezidenti

1.SOLICITARE PRELUNGIRE STAGIU DE REZIDENȚIAT
·    cerere conform model
·    adeverință emisă de angajator( în original) din care să rezulte specialitatea, anul de rezidențiat și perioada/perioadele întreruperii activității, motivele
·    copie certificat naștere copil(dacă este cazul)
·    copie document schimbare nume(dacă este cazul)
·    copie integrală carnet rezident

2.SOLICITARE ÎNTRERUPERE STAGIU DE REZIDENȚIAT PENTRU PREGĂTIRE ÎN STRĂINĂTATE
·    cerere conform model
·    copie document doveditor privind acceptul la stagiu de pregătire( semnat și parafat)
·    acceptul spitalului angajator pentru întrerupere ( numai pentru rezidenții pe post)
3.SOLICITARE RECUNOAȘTERE STAGII COMUNE DINTR-UN ALT REZIDENȚIAT
·    cerere conform model CERERE RECUNOASTERE
·    acceptul coordonatorului de rezidențiat pentru recunoașterea stagiilor
·    copia carnetului de rezident din vechiul rezidențiat
·    copie document schimbare nume ( dacă este cazul)

4.SOLICITARE RECUNOAȘTERE STAGII DIN STRAINĂTATE:
·    cerere
·    copii xerox și traducerile legalizate în original ale documentelor doveditoare privind stagiile efectuate ( se va preciza in document daca stagiul îndeplinește  conditiile stabilite la art.25 (1)-(3)  din directiva nr.2005/36/ce a parlamentului  european şi a consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.
·    avizul de recunoaștere din partea comisiei de specialitate a ministerului sănătății

5.SOLICITARE RENUNTARE LA CALITATEA DE REZIDENT
·    cerere olografă conform model
·    copie act identitate (ci/bi sau pașaport în termen de valabilitate)

6.SOLICITARE IEȘIRE DIN STAREA DE INCOMPATIBILITATE, CONFORM OG NR.18/2009 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FINANȚAREA REZIDENȚIATULUI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
·    cerere olografă conform model
·    copie act identitate (ci/bi sau pașaport în termen de valabilitate)

7.SOLICITARE ELIBERARE ADEVERINȚĂ PENTRU ACCEPT STAGIU ÎN STRĂINĂTATE( CELELALTE STATE MEMBRE UE SAU STATELE UNITE ALE AMERICII)
·    cerere cu precizarea elementelor de identificare(nume, specialitatea în care este confirmat rezident, unitatea de încadrare, țara pentru care dorește eliberarea documentului)
·    copie act identitate (CI/BI sau pașaport în termen de valabilitate)
·    copie carnet rezident cu înscrisurile la zi
·    copie diplomă licență
·    copie document schimbare nume ( dacă este cazul)
·    numai pentru S.U.A.-declarație pe propria răspundere că  vor reveni în România după finalizarea stagiului de pregătire

DMC Firewall is a Joomla Security extension!