In atenţia rezidenţilor care au ales loc cu pregatire în Centrul Universitar Targu Mures

In atenţia rezidenţilor care au ales loc cu pregatire în Centrul Universitar Targu Mures în urma repartiţiei din zilele de 27, 28 si 29.11. 2010

    Încheierea formelor de încadrare la unitatea angajatoare se va face în intervalul 07.12.-15.12.2010, fiind necesare urmatoarele acte:
- copie după adeverinţa de repartiţie, eliberată de autorităţile de sănătate publică judeţene;
- copie după certificatul de naştere;
- copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul);
- copie după BI/CI;
- copie după diploma de licenţă sau după adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă;
- dosar medical (formularul tip se ridica de la unitatea angajatoare);
- nota de lichidare şi cartea de muncă pentru cei care sunt sau au fost încadraţi;
- cei care nu au carte de muncă vor achita contravaloarea carţii de muncă;
- cont IBAN pentru cei care au card la una dintre bancile:Bancpost, BRD, Raiffeisen, Carpatica, Transilvania, Unicredit; Volksbank (pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş) şi Bancpost, BRD, Raiffeisen, Transilvania, ING Bank( Spitalul Clinic Judeţean Mureş);
- copie după ordinul de confirmare in specialitate;
- cerere adresată conducerii unităţii prin care să opteze pentru casa judeţeană de asigurări de sănătate unde doresc să vireze contribuiţia pentru asigurări de sănătate;
- dosar plic;
- numar telefon.

     Rezidenţii care au optat pentru loc în centrul de pregătire în Tg. Mureş, pentru specialităţile: boli infecţioase, chirurgie toracică, dermatovenerologie, endocrinologie, oftalmologie, ortopedie-traumatologie, pneumologie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică şi gastroenterologie, urologie vor depune dosarele de incadrare la Spitalul Clinic Judeţean Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28, Policlinica nr. 2, etal 2, zilnic între orele 8,00-16,00, telefon 0265-263585 - interior 265.
     Pentru celelalte specialităţi încadrarea se va face la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu nr.50, zilnic între orele 7,30-8,30 şi 13,00-15,30, telefon 0265-212111-interior 119.
     Repartiţia pe clinici şi coordonatori de rezidenţiat se va face în data de 16 decembrie 2010, începând cu orele 9.00, în Amfiteatrul nr.1 al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş. Repartiţia se va face pe baza adeverinţei eliberată de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, după caz
     Stagiul de pregătire va începe la data de 1 ianuarie 2010.


Our website is protected by DMC Firewall!