Anunt schimbare centre de pregatire sesiunea iunie 2010

Cei interesaţi vor depune la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicita continuarea pregătirii,  cereri de schimbare a centrului de pregătire în perioada 1-14 iunie 2010. Cererile vor fi însoţite de:
1.    avizul universităţii de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentara sau farmacie din centrul universitar în care se află în pregătire;
2.    avizul universităţii de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentara sau farmacie din centrul universitar în care doreşte să  continue pregătirea;
3.    avizul  direcţiei de sănătate publică  din centrul universitar în care doreşte sa continue pregătirea ( pentru rezidenţii pe loc);
4.    rezidenţii pe post vor prezenta avizul unităţii sanitare cu care au încheiat contract individual de munca pe durata nedeterminata;
5.    acte justificative privind motivele solicitării;

Direcţiile de sănătate publică vor transmite pana la data 16 iunie 2010, în format EXCEL cu majuscule,  tabelele cu solicitările înregistrate.
Tabele care vor cuprinde următoarele rubrici:
1.numele şi prenumele;
2.specialitatea;
3.unitatea sanitară de încadrare;
4.anul de rezidenţiat;
5.centrul universitar în care se pregăteşte;
6.centrul universitar solicitat;
7.motivele solicitării

    Criteriile pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări sunt:
-anul de rezidenţiat ( VII, VI…. I);
-soţ/soţie cu loc de munca în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii;
-soţ/soţie cu loc de munca în centrul universitar solicitat;
-locuinta în centrul universitar solicitat;
-parinti bolnavi;

    În situaţiile în care numărul solicitărilor depăşeşte  numărul de locuri anunţat, cei în cauza pot  beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.

    Listele cu rezidenţii care au primit aprobarea de schimbare a centrelor de pregătire vor fi afişate pe site-ul www.ms.ro la data de 28 iunie 2010.

Schimbarea centrelor de pregătire se va face începând cu data de 1 iulie 2010.

    Alăturat redăm lista cu locurile disponibile pentru schimbarea centrelor de pregătire cu precizarea ca la stabilirea acestei liste s-a ţinut cont de propunerile instituţiilor de invatamant superior medical, cat şi de  coordonatorii de program acreditaţi conform Ordinului Comun MS şi MECI nr.1397/6041/2009.

Capacitate transfer iunie 2010Our website is protected by DMC Firewall!