Informaţii Detaşări

Ministerul Sănătăţii - Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti - aprobă detaşarea rezidentilor din centrul universitar de pregătire în alte centre universitare pentru următoarele motive:
 - probleme majore de sănătate care obligă, pentru terapie, prezenţa într-un alt centru universitar;
 - probleme familiale sau locative ;
 - în scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregătire, în situaţia în care un centru universitar acreditat nu dispune în totalitate de condiţiile de dotare tehnico-materială sau experienţă profesională pentru anumite abilităţi din curricula.
 - alte motive justificate.

Dosarul constituit în vederea detaşării va include următoarele documente, după cum urmează:

A.    Pentru formele Rezidenţiat pe locuri şi pe post:

 - cerere de detaşare, semnată de medicul rezident, cu precizarea  unităţii de încadrare, a tipului de rezidenţiat, a stagiilor pentru care se solicită detaşarea, perioada de detaşare şi locul în care se solicită detaşarea.
 - copie după acte justificative ale motivelor detaşării;
 - avizul unităţii de încadrare (în cazul plecării din Centrul Universitar Bucureşti pentru rezidenţii confirmaţi pe post);
 - avizele de plecare si primire, după cum urmează:
 - acordul de plecare dat de către coordonatorul de program de rezidenţiat din centrul de pregătire în care a fost  confirmat (pentru centrul universitar Tg.Mureş şi acordul Rectoratului UMF Tg.Mureş)
 - acordul de primire dat de către coordonatorul de program de rezidenţiat din centrul de pregătire în care urmează să se detaşeze;
 - acordul de primire dat de către coordonatorul de program de rezidenţiat în specialitatea modulului în care se doreşte detaşarea(în cazul în care se detaşează pe un stagiu complementar).

B.    Pentru detaşări ale medicilor rezidenţi confirmaţi în specialitatea Medicină de Familie:

 - acceptul de plecare şi de primire al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene respective şi al coordonatorilor de program din central universitar în care îşi efectuează pregătirea sau la care este arondat judeţul respectiv (excepţie face Centrul Universitar Bucureşti la care nu este necesar acceptul de plecare/primire al DSP Bucureşti), pentru centrul universitar Tg.Mureş şi acordul Rectoratului UMF Tg.Mureş;
 - acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidenţiat în specialitatea modulului în care se doreşte detaşarea sau de la cabinetul medical individual medicină de familie;
avizul unităţii de încadrare(în cazul plecării din Centrul Universitar Bucureşti, pentru rezidenţi confirmaţi pe locuri).

Date de contact:


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

Adresa: Str. George Vraca nr.9, Bucuresti, ROMANIA

Tel:  021-2551574
Fax: 021-2556406
Our website is protected by DMC Firewall!