Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 24907

Opis legislativ

GENERALITATI

1. Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

2. Ordinul  ministrului sănătăţii publice  nr. 824 din  5 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat Publicat in Monitorul Oficial nr. 617 din 18 iulie 2006

3. Ordin nr. 1194 din  4 iulie 2007 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat Publicat in Monitorul Oficial nr. 522 din  2 august 2007

4. Lege nr. 98 din 10 noiembrie 1994    republicată
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică

5. Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

6. Ordin nr.1030 din 20 august 2009  privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.
         
ALIMENT

1.    Legea nr. 150 din 14 mai 2004 republicată, privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale
Publicata in Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006
2. Hotarare nr. 568 din  5 iunie 2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară Publicata in Monitorul Oficial nr. 407 din 12 iunie 2002
3. Hotarare nr. 473 din  1 aprilie 2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară Publicata in Monitorul Oficial nr. 348 din 21 aprilie 2004
 4. Hotarare nr. 1904 din 22 decembrie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară Publicata in Monitorul Oficial nr. 1038 din 28 decembrie 2006
5. Hotarare nr. 1247 din  5 august 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru eliminarea tulburărilor prin deficit de iod prin iodarea universală a sării destinate consumului uman direct şi fabricării pâinii, precum şi pentru înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Eliminarea Tulburărilor prin Deficit de Iod (CNETDI) Publicata in Monitorul Oficial nr. 772 din 24 august 2004
6. Regulamentul CE  nr. 852 din 29 aprilie 2004 privind  igiena produselor alimentare;
7.Regulamentul CE  nr. 882 din 29 aprilie 2004  privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor Puplicata in Monitorul Oficial nr. 804 din  5 septembrie 2005
8. REGULAMENTUL (CE) NR. 1935/2004 din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare
9. Hotărârea de Guvern  nr. 1.197 din 24 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele Publicata in Monitorul Oficial nr. 883 din  7 decembrie 2002
10. Hotărârea de Guvern  nr.  512 din  7 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele Publicata in Monitorul Oficial nr. 375 din 29 aprilie 2004
11. Hotărârea de Guvern  nr. 559 din 15 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele Publicata in Monitorul Oficial nr. 410 din  7 mai 2004
12. Hotărârea de Guvern  nr. 879 din 28 iulie 2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele Publicata in Monitorul Oficial nr. 784 din 29 august 2005
13.  Hotărârea de Guvern  nr. 1393 din  4 octombrie 2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele Publicata in Monitorul Oficial nr. 858 din 19 octombrie 2006
14. Hotărârea de Guvern  nr. 564 din  6 iunie 2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele Publicata in Monitorul Oficial nr. 451 din  4 iulie 2007
15. Hotărârea de Guvern  nr. 431 din 16 aprilie 2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele Publicata in Monitorul Oficial nr. 372 din 15 mai 2008
16. Ordinul ministrului sănătăţii publice  nr. 341 din 20 februarie 2007 pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă Publicat in Monitorul Oficial nr. 149 din  1 martie 2007
17. Hotărârea de Guvern  nr. 1020 din  1 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale Publicat in Monitorul Oficial nr.854 din 22 septembrie 2005
18. Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor Nr. 438/295 din 18 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman Publicat in Monitorul Oficial nr. 722 din  3 octombrie 2002
19. Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 62/103/2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consumul uman Publicat in Monitorul Oficial nr. 302 din  6 aprilie 2004
20. Ordinul ministrului sănătăţii, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 154/43/318/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consumul uman Publicat in Monitorul Oficial nr. 475 din  6 iunie 2005
21. Ordinul ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 692/119/446/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consumul uman Publicat in Monitorul Oficial nr. 390 din  8 iunie 2007
22. Ordinul ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1347/182/912/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consumul uman
Publicat in Monitorul Oficial nr. 806 din 27 noiembrie 2007
23. Ordinul ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2168/1/62/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consumul uman Publicat in Monitorul Oficial nr. 99 din  8 februarie 2008
24. Ordinul ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 87/7/105/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consumul uman Publicat in Monitorul Oficial nr. 157 din 29 februarie 2008
25. Ordonanta nr. 42 din 29 august 1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, cu modificarile si completarile ulterioare Publicata in Monitorul Oficial nr. 203 din  1 septembrie 1995
26. Ordinul  ministrului sănătăţii şi familiei, ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi a comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare Nr. 855/98/90 din 23 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind alimentele şi ingredientele alimentare tratate cu radiaţii ionizante Publicată  în Monitorul Oficial  nr.281 din 25 aprilie 2002
27. Ordinul comun MSP/ANSVSA/CNCAN nr. 1805/286/314 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Instrucţiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului şi Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgenţă radiologică, la condiţiile speciale de export al produselor alimentare şi furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situaţii de urgenţă radiologică, precum şi la condiţiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte ţări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl Publicat  în Monitorul Oficial  nr.41 din 19 ianuarie 2007
28. Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,  Nr. 387/251 din 30 mai 2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială Publicat in Monitorul Oficial nr. 926 din 18 decembrie 2002
29. Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 114/147/2004 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială Publicat in Monitorul Oficial nr. 255 din 23 martie 2004
30. Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 271/352/44/2005 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială Publicat in Monitorul Oficial nr. 430 din 20 mai 2005
31. Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 972/705/150/2007privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială Publicat in Monitorul Oficial nr. 627 din 12 septembrie 2007
32. Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1764/883/180/2007privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială Publicat inMonitorul Oficial nr. 783 din 19 noiembrie 2007
33.  REGULAMENTUL (CE) NR. 2073/2005 din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
34. Ordinul   ministerului sănătăţii nr. 975 din 16 decembrie 1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente Publicată  în Monitorul Oficial  nr.. 268 din 11 iunie 1999
35. Ordinul   ministerului sănătăţii  nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor Publicată  în Monitorul Oficial  nr.268 din 11 iunie 1999
36.  Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor Nr. 932/649 din 25 noiembrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea şi controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman Publicat în monitorul oficial  nr.  86 din 11 februarie 2003
37.  Ordinul comun al  ministerului sănătăţii  şi al ministerului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă Publicat în monitorul oficial  nr. 49 din 20 ianuarie 2004
38. REGULAMENTUL (CE) NR. 258/97 din 27 ianuarie 1997 privind alimentele şi ingredientele alimentare noi
39.  Ordinul   ministerului sănătăţii publice nr. 1761 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind plasarea pe piaţă a alimentelor şi ingredientelor alimentare noi Publicat în monitorul oficial  nr. 1057 din 30 decembrie 2006
40. Ordin nr.1813/217 din 29 decembrie 2006 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente şi sursele materiale pentru producerea lor, cu modificările şi completările ulterioare Publicat in Monitorul Oficial nr. 225 din  2 aprilie 2007
41. Ordin nr. 412/769 din 24 octombrie 2001 privind utilizarea aromelor la fabricarea vinurilor şi băuturilor pe bază de vin Publicat in Monitorul Oficial nr. 823 din 20 decembrie 2001
42. Ordin nr. 494/859/138 din 24 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de porc Publicat in Monitorul Oficial nr. 906 din 13 decembrie 2002
43. Ordin nr. 327/166 din 11 februarie 2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum Publicata in Monitorul Oficial nr. 587 din 21 noiembrie 2000
44. Ordin nr. 206/447/86 din 14 mai 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de pasăre
Publicat in Monitorul Oficial nr. 699 din 24 septembrie 2002
45. Ordin nr. 454/917/22 din 22 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea şi calitatea uleiurilor vegetale, grăsimilor tartinabile - margarine - şi a maionezelor, destinate comercializării pentru consumul uman Publicat in Monitorul Oficial nr. 372 din  3 iunie 2002
46. Lege nr. 491 din 18 noiembrie 2003 Legea plantelor medicinale şi aromatice Publicata in Monitorul Oficial nr. 844 din 26 noiembrie 2003
47. Ordinul Comun MAPDR/MS/ANSVSA nr. 1228/244/63/2005 pentru aprobarea Norelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animala si vegetala si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti Publicat in Monitorul Oficial nr. 253 din 21 martie 2006
48. Ordinul Comun MAPDR/MS nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor medicinale si aromatice utilizateca atare, partial procesate sau procesate sub forma de suplimente alimentare predozate Publicat in Monitorul Oficial nr. 456 din 30 mai 2005
49. Ordinul ministerului sănătăţii publice nr. 1069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare
Publicat in Monitorul Oficial nr. 455 din  5 iulie 2007
50.  Ordinul comun al   ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, autoritatea naţională sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, ministerul sănătăţii, autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor Nr. 772/68/859/442 din  8 august 2005 pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje
Publicat în monitorul oficial  nr. 757 din 19 august 2005
51.  Ordinul   ministerului sănătăţii publice nr.  1069 din 31 august 2006 privind aprobarea componenţei personalului desemnat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi al inspecţiilor sanitare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti să participe la Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje Publicat  în Monitorul Oficial  nr.758 din  6 septembrie 2006
52. Hotărârea de Guvern   Nr. 106 din  7 februarie 2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare Publicata in Monitorul Oficial nr. 147 din 27 februarie 2002
53. Ordonanta de urgenta nr. 97 din 21 iunie 2001 republicată privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
54.Regulamentul CE  nr. 853 din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena  care se aplica  alimentelor de origine animala;
55.Regulamentul CE  nr. 854 din 29 aprilie 2004 de stabilire a  normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele  de origine animală destinate consumului uman;
56.Regulamentul CE  nr. 178 din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei in domeniul alimentelor;
57.Regulamentul CE  nr. 1441 din 5 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului CE  nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;
58.Regulamentul CE  nr. 975 din 19 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2002/72/  privind materialele si obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu  produsele alimentare;
59.Regulamentul CE  nr. 372 din 2 aprilie 2007 de stabilire a limitelor de migrare provizorii pentru plastifianţii utilizaţi în garnituri de etanşare ale capacelor,destinate să vină în contact cu  produsele alimentare
60.Regulamentul CE  nr. 597 din 24 iunie 2008 de modificare a Regulamentului(CE) nr.372/2007 de stabilire a limitelor de migrare provizorii pentru plastifianţii utilizaţi în garnituri de etanşare ale capacelor,destinate să vină în contact cu  produsele alimentare;
61.Regulamentul CE  nr.282 din 27 martie 2008 privind materialele şi obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu  produsele alimentare şi de modificare a Regulamentului(CE) nr.2023/2006.
62.Regulamentul CE  nr.1333 din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari.
63.Regulamentul CE  nr.1331 din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari,enzimele alimentare si aromele alimentare.
64.Regulamentul CE  nr.1332 din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare si modificare a Directivei  83/417/CEE a Consiliului ,a Regulamentului (CE( nr.1493/1999 al Consiliului,a Directivei 2000/13/CE a Directivei 2001/112/CE a Consiliului si a Regulamentului  CE  nr.258/97.

COSMETICE

1. Lege  Nr. 178 din 18 octombrie 2000  privind produsele cosmetice republicată  ,cu modificări si completari

2. Lege Nr. 469 din 12 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice Publicata in Monitorul Oficial nr. 1029 din 27 decembrie 2006

3. Ordinul  comun al  ministerului sănătăţii şi al autorităţii naţională pentru protecţia consumatorilor Nr. 1223/512 din 18 noiembrie 2005 privind aprobarea limitelor de competenţă în efectuarea controlului pe piaţă al produselor cosmetice Publicat  în Monitorul Oficial  nr. 1052 din 25 noiembrie 2005

4. Ordinul ministerului sănătăţii   nr. 1448 din 27 decembrie 2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice Publicat  în Monitorul Oficial  nr. 71 din 26 ianuarie 2006

5. Ordin nr. 847/2006 al ministrului sănătăţii publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice Publicat în Monitorul Oficial nr. 669/3.08.2006

6. Ordin nr. 1.351/2006 al ministrului sănătăţii publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, cu modificările şi completările ulterioare  Publicat în Monitorul Oficial nr. 941/21.11.2006

7. Ordin nr. 428/2007 al ministrului sănătăţii publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, cu modificările şi completările ulterioare, Publicat în Monitorul Oficial nr.181/15.03.2007

8. Ordin nr. 317/2008 al ministrului sănătăţii publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, cu modificările şi completările ulterioare  Publicat în Monitorul Oficial nr.  216 / 20.03.2008

9. Ordin nr. 1329/2008, pentru completarea Ordinului ministrului  sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele  cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor  cosmetice Publicat în Monitorul Oficial nr. 563/25.07.2008

10. Ordin nr. 1556/2008, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice Publicat în Monitorul Oficial nr. 666/25 09.2008

11. Ordinul   ministerului industriei şi resurselor nr. 308 din 10 octombrie 2001pentru aprobarea Ghidului privind principiile de bună practică de fabricaţie pentru produsele cosmetice Publicat  în Monitorul Oficial  nr. 699 din  2 noiembrie 2001

12. Ordinul  comun al ministerul industriei şi resurselor şi ministerul sănătăţii şi familiei Nr. 309/729 din 10 octombrie 2001privind inventarul pentru ingredientele folosite în produsele cosmetice Publicat  în monitorul oficial  nr. 756 din 28 noiembrie 2001

13. Hotărârea de Guvern  nr. 562 din 28 mai 2008privind unele măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii unor ingrediente din compoziţia produselor cosmetice
Publicată  în Monitorul Oficial  nr.417 din  3 iunie 2008

14. Ordinul comun al   ministerului economiei şi comerţului şi ministerul sănătăţii publice Nr. 1504/138 din 12 ianuarie 2007privind metodele de analiză a compoziţiei produselor cosmetice în vederea controlului acestora Publicat  în monitorul oficial  nr. 230 din  3 aprilie 2007

15. Ordin nr.1136 din 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală

16. Ordin nr.201 din 2007 privind aprobarea procedurii de notificare a produselor cosmetice de uz uman care sunt puse pe piaţă pe teritoriul Romaniei.

BIOCIDE

1. H.G. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu completarile si modificarile ulterioare
2. Ordin comun MS/MMGA/ANSVSA nr. 1182/1277/114/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei Nationale pentru Produse Biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia
3. Ordin comun MSP/MMGA/ANSVSA nr. 1321/280/90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr. 956/2005  privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu completarile si modificarile ulterioare
 4. H.G. 545/2008 pentru modificarea si completarea HG nr.956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide.
 5.Regulamentul CE nr 1451/2007 privind a doua etapa a programului de lucru de 10 ani prevazut la art. 16 alin. 2 din Directiva P arlamentului European si a Consiliului 98/8/CE privind introducerea pe piata a produselor biocide.


TUTUN


1. Legea   nr. 349 din  6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
2. Lege nr. 275 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun Publicata in Monitorul Oficial nr. 451 din 25 iunie 2003
3. Lege nr. 90 din  5 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
Publicata in Monitorul Oficial nr. 342 din 20 aprilie 2004
4. Lege nr. 553 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea art. III din Legea nr. 90/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun Publicata in Monitorul Oficial nr. 1161 din  8 decembrie 2004
5. Ordonanta de urgenta nr. 58 din 30 august 2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun Publicata in Monitorul Oficial nr. 763 din  7 septembrie 2006
6. Lege nr. 203/2008 din 21.10.2008 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 729 din 28.10.2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 
7. Ordonanta nr. 5 din 30 ianuarie 2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun Publicata in Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2008
8. Lege nr. 457 din  1 noiembrie 2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun Publicata in Monitorul Oficial nr. 1067 din 17 noiembrie 2004
9.Legea nr. 225 din 28 octombrie 2008 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 31.10.2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun.
10. Ordonanta nr. 6 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun
Publicata in Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2008

APA

1. Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile. Publicată  în Monitorul Oficial  nr.552 din 29 iulie 2002
2. Legea nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile Publicată  în Monitorul Oficial  nr. 582 din 30 iunie 2004
3. Hotărârea de Guvern  nr. 974 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile Publicată  în Monitorul Oficial  nr.. 669 din 26 iulie 2004
4.OG nr. 11 din 2010 publicată în MOF nr. 69 din 29.01.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458 din 2002 privind calitatea apei potabile.
5.Hotărârea de Guvern nr. 930 din 11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.
6.Directiva 98/83/CE privind calitatea apei potabile.
7.Ordinul   ministrului sănătăţii nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei    
8. Hotarare nr. 459 din 16 mai 2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere Publicata in Monitorul Ofial nr. 350 din 27 mai 2002
9. Hotarare nr. 88 din 29 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere
Publicata in Monitorul Oficial nr. 133 din 13 februarie 2004
10. Hotarare nr. 836 din 25 iulie 2007 privind modificarea şi  completarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al  zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea  Guvernului nr. 88/2004  Publicata in Monitorul Oficial nr. 560 din 15 august 2007
11. Hotarare nr. 546 din 21 mai 2008 privind gestionarea calităţii apei  de îmbăiere Publicata in Monitorul Oficial nr. 404 din 29 mai 2008

DESEURI

1. OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
2. OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor
3. H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor
4. H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor
5. Ordin MSF nr. 219 din  1 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, cu modificarile si completarile ulterioare Publicat in Monitorul Oficial nr. 386 din  6 iunie 2002
6. Hotarare nr. 128 din 14 februarie 2002 privind incinerarea deşeurilor Publicat in Monitorul Oficial in  nr. 160 din  6 martie 200
7. Hotarare nr. 268 din 31 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor Publicat in Monitorul Oficial nr. 332 din 20 aprilie 2005

MEDIU DE MUNCA

-Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca
      - Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006
- Hotararea de guvern nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006
- Hotararea de guvern nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
           -Monitorul Oficial nr. 710/18.08.2006  
- Hotararea de guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
           -Monitorul Oficial nr. 722/23.08.2006
- Hotararea de guvern nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria exctactiva de suprafata sau subteran
           -Monitorul Oficial nr. 727/25.08.2006
- Hotararea de guvern nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
           -Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006
- Hotararea de guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
           -Monitorul Oficial nr. 713/21.08.2006
- Hotararea de guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
           -Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006
- Hotararea de guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
           -Monitorul Oficial nr. 7392/30.09.2006
- Hotararea de guvern nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
           -Monitorul Oficial nr. 762/07.09.2006
-  Hotararea de guvern nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice
           -Monitorul Oficial nr. 769/11.09.2006
 - Hotarâre nr. 355 din 11/04/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
           - Monitorul Oficial, Partea I nr. 332 din 17/05/2007
- H otarare  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006
           - Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 30/10/2006

MEDIU DE VIATA

1. Ordinul   ministrului sănătăţii nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei     
2. Ordin nr. 1028 din 18 august 2004 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei Publicata in Monitorul Oficial nr. 785 din 26 august 2004
3. Ordinul  ministerului sănătăţii publice nr. 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală
4. Ordinul   ministerului sănătăţii publice nr. 1193 din 29 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz Publicat  în Monitorul Oficial  nr. 895 din  3 noiembrie 2006


TRANSFUZIE SANGUINA, DONAREA DE SANGE SI COMPONENTE DE ORIGINA UMANA PRECUM SI ASIGURAREA CALITATII SI SECURITATII IN VEDEREA UTILIZARII LOR TERAPEUTICE


 1. Lege nr. 282 din  5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare Publicata in Monitorul Oficial nr. 915 din  2005

2. Hotarare nr. 546 din 26 aprilie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ  pentru Promovarea Donării de Sânge Publicata in Monitorul Oficial nr. 389 din 2006

3. Hotarare nr. 1364 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge Publicata in Monitorul Oficial nr. 820 din  2006

4. Ordin MSP nr. 1224 din  9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale Publicat in Monitorul Oficial nr. 870 din 2006

5. Ordin MSP nr. 1214 din  5 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională adecvată a personalului implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi administrarea de sânge şi componente sanguine umane Publicat in Monitorul Oficial nr. 839 din 2006

6. Ordin MSP nr. 1225 din  9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale Publicat in Monitorul Oficial nr. 872 din 2006

7. Ordin MSP nr. 1226 din  9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane Publicat in Monitorul Oficial nr. 877 din 2006

8. Ordin MSP nr. 1227 din  9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind transfuzia autologă Publicat in Monitorul Oficial nr. 881 din 2006
9. Ordin MSP nr. 1228 din  9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane Publicat in Monitorul Oficial nr. 870 din 2006

10. Ordin MSP nr. 441 din 12 martie 2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a art.16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare Publicat in Monitorul Oficial nr. 248 din 2007

11. Ordin MSP nr. 1167 din  2 iulie 2007 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane Publicat in Monitorul Oficial nr. 488 din 2007

12. Ordin MSP nr. 1132 din 27 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind standardele şi specificaţiile referitoare la sistemul de calitate pentru instituţiile medicale care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine Publicat in Monitorul Oficial nr. 478 din 2007

13. Ordin MSP nr. 1237 din 10 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului naţional al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică
Publicat in Monitorul Oficial nr. 511 din 2007

14. Ordin MSP nr. 1193 din  7 iulie 2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane Publicat in Monitorul Oficial nr. 540 din  2007

15. Ordin MSP nr. 17 din 14 ianuarie 2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane Publicat in Monitorul Oficial nr. 37 din 2008

TRANSPLANT

1. Lege nr. 104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului Publicata in Monitorul Oficial nr. 222 din  3 aprilie 2003

2. Ordonanta nr. 79 din 19 august 2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant Publicata in Monitorul Oficial nr. 791 din 27 august 2004

3. Lege nr. 588 din 15 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004  pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant Publicata in Monitorul Oficial nr. 1232 din 21 decembrie 2004

4. Ordin MS nr. 183 din 10 martie 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant Publicat in Monitorul Oficial nr. 228 din 18 martie 2005

5. Ordin MS nr. 814 din 26 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant Publicat in Monitorul Oficial nr. 677 din 28 iulie 2005

6. Ordin MS nr. 534 din 20 mai 2005 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare şi transplant Publicat in Monitorul Oficial nr. 459 din 31 mai 2005
 
7. Ordin MSP nr. 722 din 21 iunie 2006 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic Publicat in Monitorul Oficial nr. 551 din 27 iunie 2006
 
8. Ordin MSP nr. 723 din 21 iunie 2006 privind obligativitatea desemnării medicilor responsabili cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală, în unităţile sanitare care derulează subprogramul 2.12 "Transplant de organe şi ţesuturi", finanţat de la bugetul de stat
Publicat in Monitorul Oficial nr. 551 din 27 iunie 2006

 9. Ordin MSP nr. 1076 din  5 septembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu
Publicat in Monitorul Oficial nr. 763 din  7 septembrie 2006

 10. Ordin MSP nr. 1077 din  5 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea standardului de instruire profesională a persoanei desemnate pentru asigurarea calităţii ţesuturilor şi/sau celulelor umane procesate şi/sau utilizate în scop terapeutic Publicat in Monitorul Oficial nr. 763 din  7 septembrie 2006

11. Ordin MSP nr. 1284 din 23 octombrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant Publicat in Monitorul Oficial nr. 878 din 27 octombrie 2006

12. Ordin MSP nr. 1290 din 25 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Publicat in Monitorul Oficial nr. 916 din 10 noiembrie 2006

13. Ordin MSP/CNAS nr. 1025/402 din 22 august 2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând materialele sanitare specifice finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramelor naţionale cu scop curativ, pentru care nu se organizează licitaţie la nivel naţional, şi materialele sanitare specifice finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramului "Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză"
Publicat in Monitorul Oficial nr. 762 din  7 septembrie 2006

14. Ordin MSP/CNAS nr. 1255/462 din 16 octombrie 2006, privind modificarea şi completarea Ordinului  ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.025/402/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând materialele sanitare specifice finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramelor naţionale cu scop curativ, pentru care nu se organizează licitaţie la nivel naţional, şi materialele sanitare specifice finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramului "Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză"
Publicat in Monitorul Oficial nr. 872 din 25 octombrie 2006

15. Hotarare nr. 1471 din 25 octombrie 2006 pentru aprobarea Listei cu denumirile comune internaţionale ale medicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelor din cadrul programului naţional de sănătate cu scop curativ Publicat in Monitorul Oficial nr. 893 din  2 noiembrie 2006

16. Ordin MSP nr. 1597 din 11 decembrie 2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu Publicat in Monitorul Oficial nr. 9 din  8 ianuarie 2007

17. Ordin MSP nr. 1216 din  6 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic Publicat in Monitorul Oficial nr. 497 din 25 iulie 2007
 
18. Ordin MSP nr. 1242 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea standardelor privind selecţia şi evaluarea donatorului de ţesuturi şi celule, sistemele de alertă şi procedurile de urgenţă, calificarea personalului din băncile de ţesuturi şi celule, sistemul de calitate, importul şi exportul de ţesuturi şi celule umane, relaţiile între băncile de ţesuturi şi celule şi terţe părţi Publicat in Monitorul Oficial nr. 543 din  9 august 2007

19. Ordin MSP nr. 1763 din 12 octombrie 2007 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor Publicat in Monitorul Oficial nr. 698 din 16 octombrie 2007

20. Ordin MSP nr. 551 din 26 martie 2007 pentru modificarea Ordunului ministrului sănătăţii nr. 534/2005 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare şi transplant Publicat in Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2007

21. REGULAMENTUL (CE) NR. 1396/2007 din 28 noiembrie 2007 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a ecocondiþionalitaii în ceea ce priveste mãsurile de sprijin pentru dezvoltarea ruralã

22. Ordin MSP nr. 1225 din  1 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din  8 iulie 2008


UNITATI DE INVATAMANT

  1. Ordinul   ministerului sănătăţii publice nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor Publicat  în Monitorul Oficial  nr. 59 bis  din 22 martie 1996
   2. Ordinul ministerului sănătăţii publice nr. 1033 din 18 august 2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor Publicat  în Monitorul Oficial  nr.  815 din  3 septembrie 2004
   3. Ordin nr. 772 din 16 iunie 2004 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor Publicat in Monitorul Oficial nr. 606 din  6 iulie 2004
  4. Ordinul ministerului sănătăţii şi familiei nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor Publicat  în Monitorul Oficial  nr.   777 din  5 decembrie 2001
5.Legea nr. 123 din 27.05.2008 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 410 din 02.06.2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
6.Ordin nr.1563/2008 din 12.09.2008 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 15.09.2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.

UNITATI SANITARE

    1. Ordin MSP nr.1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară
Publicat in Monitorul Oficial nr. 575 din 2007
 
   2. Ordin MSP nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare Publicat in Monitorul Oficial nr. 695 din 15 august 2006
 
  3. Ordin MSP nr. 1144 din 15 septembrie 2006 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare Publicat in monitorul Oficial nr. 800 din 22 septembrie 2006
 
 4. Ordin MSP nr. 1232 din  9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind suspendarea activităţii spitalelor care nu respectă condiţiile prevăzute de autorizaţia sanitară de funcţionare Publicat in Monitorul Oficial nr. 865 din 23 octombrie 2006
 
 5. Ordin MSP nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare
Publicat in Monitorul Oficial nr. 759 din  2006
 
6. Ordin MSP nr. 261 din  6 februarie 2007pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
Publicat in Monitorul Oficial nr. 128 din 2007
 
7. Ordin MSP nr. 840 din 14 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007 Publicat in Monitorul Oficial nr. 350 din  2007
8.Ordin nr.1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea normelor de funcţionare a laboratoarelor de analize medicale, cu completări ulterioare ,publicat în Monitorul Oficial nr.617 din 2007.