Hotărâre nr. 529/2010 din 02/06/2010

Article Index

Hotărâre nr. 529/2010 din 02/06/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 10/06/2010

pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 alin. (6) şi al art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se aprobă menţinerea managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 2. - (1) Se aprobă Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti, prevăzută în anexa nr. 1.
   (2) Se aprobă Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, prevăzută în anexa nr. 2.
   Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie cu autorităţile administraţiei publice locale protocoale de predare-preluare, potrivit modelului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, pentru spitalele publice al căror management al asistenţei medicale s-a transferat prin prezenta hotărâre.
   Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
  
                                                   Contrasemnează:
                                                   ───────────────
                                                 Ministrul sănătăţii,
                                                     Cseke Attila
                                      p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                                                     Mihai Capră,
                                                   secretar de stat
                                            Ministrul finanţelor publice,
                                          Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 2 iunie 2010.
    Nr. 529.

   ANEXA Nr. 1

    LISTA
unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti

    Municipiul Bucureşti (18 unităţi sanitare)
  
1.   Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti                                                  Primăria Municipiului Bucureşti
2.   Spitalul Clinic "Filantropia" Bucureşti                                                Primăria Municipiului Bucureşti
3.   Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu" Bucureşti  Primăria Municipiului Bucureşti
4.   Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" Bucureşti                             Primăria Municipiului Bucureşti
5.   Spitalul Clinic "Colentina" Bucureşti                                                  Primăria Municipiului Bucureşti
6.   Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti    Primăria Municipiului Bucureşti
7.   Spitalul Clinic Caritas "Academician Nicolae Cajal"                                    Primăria Municipiului Bucureşti
8.   Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucureşti                                             Primăria Municipiului Bucureşti
9.   Spitalul Clinic "Colţea" Bucureşti                                                     Primăria Municipiului Bucureşti
10.  Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu"                                           Primăria Municipiului Bucureşti
11.  Spitalul Clinic de Dermatovenerologie "Prof. Dr. Scarlat Longhin" Bucureşti            Primăria Municipiului Bucureşti
12.  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş"                    Primăria Municipiului Bucureşti
13.  Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele"                                               Primăria Municipiului Bucureşti
14.  Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucureşti           Primăria Municipiului Bucureşti
15.  Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" Bucureşti                                        Primăria Municipiului Bucureşti
16.  Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ştefan" Bucureşti                                   Primăria Municipiului Bucureşti
17.  Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca" Bucureşti                                          Primăria Municipiului Bucureşti
18.  Centrul de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia" Bucureşti                                 Primăria Municipiului Bucureşti
 

    Judeţul Bihor (4 unităţi sanitare)
  
1.   Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea        Consiliul Local Oradea
2.   Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie Oradea      Consiliul Local Oradea
3.   Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea  Consiliul Local Oradea
4.   Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea                    Consiliul Local Oradea
 

   ANEXA Nr. 2

    LISTA
unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă
managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei
publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti

  
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.     Denumirea unităţii sanitare                                                            Autoritatea
crt.                                                                                             administraţiei publice locale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Judeţul Alba (12 unităţi sanitare)
  1.  Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia                                                Consiliul Judeţean Alba
  2.  Spitalul Municipal Aiud                                                                Consiliul Local Aiud
  3.  Spitalul Municipal Blaj                                                                Consiliul Local Blaj
  4.  Spitalul Municipal Sebeş                                                               Consiliul Local Sebeş
  5.  Spitalul Orăşenesc Abrud                                                               Consiliul Local Abrud
  6.  Spitalul Orăşenesc Câmpeni                                                             Consiliul Local Câmpeni
  7.  Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş                                                          Consiliul Local Ocna Mureş
  8.  Spitalul Orăşenesc Cugir                                                               Consiliul Local Cugir
  9.  Spitalul Orăşenesc Zlatna                                                              Consiliul Local Zlatna
 10.  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                                     Consiliul Judeţean Alba
 11.  Spitalul de Boli Cronice Câmpeni                                                       Consiliul Local Câmpeni
 12.  Centrul de Sănătate Baia de Arieş                                                      Consiliul Local Baia de Arieş
      Judeţul Arad (11 unităţi sanitare)
 13.  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad                                               Consiliul Judeţean Arad
 14.  Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Salvador Vuia" Arad                     Consiliul Judeţean Arad
 15.  Spitalul Clinic Municipal Arad                                                         Consiliul Local Arad
 16.  Spitalul Orăşenesc Lipova                                                              Consiliul Local Lipova
 17.  Spitalul Orăşenesc Ineu                                                                Consiliul Local Ineu
 18.  Spitalul Orăşenesc Sântana                                                             Consiliul Local Sântana
 19.  Spitalul Comunal Gurahonţ                                                              Consiliul Local Gurahonţ
 20.  Centrul de Sănătate Chişineu-Criş                                                      Consiliul Local Chişineu-Criş
 21.  Spitalul de Psihiatrie Mocrea                                                          Consiliul Judeţean Arad
 22.  Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş                                                        Consiliul Judeţean Arad
 23.  Spitalul Boli Cronice Sebiş                                                            Consiliul Local Sebiş
      Judeţul Argeş (17 unităţi sanitare)
 24.  Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti                                                   Consiliul Judeţean Argeş
 25.  Spitalul Municipal Câmpulung                                                           Consiliul Local Câmpulung
 26.  Spitalul Municipal Curtea de Argeş                                                     Consiliul Local Curtea de Argeş
 27.  Spitalul Orăşenesc "Sf. Spiridon" Mioveni                                              Consiliul Local Mioveni
 28.  Spitalul Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti                                           Consiliul Judeţean Argeş
 29.  Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea                                               Consiliul Judeţean Argeş
 30.  Spitalul "Dr. Teja Papahagi" Domneşti                                                  Consiliul Judeţean Argeş
 31.  Spitalul de Recuperare Brădet                                                          Consiliul Judeţean Argeş
 32.  Spitalul de Pediatrie Piteşti                                                          Consiliul Judeţean Argeş
 33.  Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung                                                Consiliul Judeţean Argeş
 34.  Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ilie" Piteşti                                       Consiliul Judeţean Argeş
 35.  Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni                                                 Consiliul Judeţean Argeş
 36.  Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iaşului                               Consiliul Judeţean Argeş
 37.  Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice "Constantin Bălăceanu Stolnici" Ştefăneşti       Consiliul Judeţean Argeş
 38.  Spitalul "Dr. Ion Crăciun" Călineşti                                                   Consiliul Judeţean Argeş
 39.  Spitalul de Boli Cronice Mozăceni                                                      Consiliul Judeţean Argeş
 40.  Spitalul de Boli Cronice Rucăr                                                         Consiliul Judeţean Argeş
      Judeţul Bacău (7 unităţi sanitare)
 41.  Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău                                                     Consiliul Judeţean Bacău
 42.  Spitalul Municipal Oneşti                                                              Consiliul Local Oneşti
 43.  Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti                                                 Consiliul Local Moineşti
 44.  Spitalul Orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti                                             Consiliul Local Comăneşti
 45.  Spitalul Orăşenesc Buhuşi                                                              Consiliul Local Buhuşi
 46.  Spitalul de Pediatrie Bacău                                                            Consiliul Judeţean Bacău
 47.  Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău                                                    Consiliul Local Bacău
      Judeţul Bihor (9 unităţi sanitare)
 48.  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea                                             Consiliul Judeţean Bihor
 49.  Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuş                                         Consiliul Local Beiuş
 50.  Spitalul Municipal Salonta                                                             Consiliul Local Salonta
 51.  Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita                                           Consiliul Local Marghita
 52.  Spitalul Orăşenesc Aleşd                                                               Consiliul Local Aleşd
 53.  Spitalul Orăşenesc Ştei                                                                Consiliul Local Ştei
 54.  Centrul de Sănătate Valea lui Mihai                                                    Consiliul Local Valea lui Mihai
 55.  Centrul de Sănătate Bratca                                                             Consiliul Local Bratca
 56.  Spitalul de Psihiatrie Nucet                                                           Consiliul Judeţean Bihor
      Judeţul Bistriţa-Năsăud (5 unităţi sanitare)
 57.  Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa                                                  Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
 58.  Spitalul Orăşenesc "Dr. George Trifon" Năsăud                                          Consiliul Local Năsăud
 59.  Spitalul Orăşenesc Beclean                                                             Consiliul Local Beclean
 60.  Centrul de Sănătate Teaca                                                              Consiliul Local Teaca
 61.  Preventoriul TBC Ilişua                                                                Consiliul Local Uriu
      Judeţul Botoşani (12 unităţi sanitare)
 62.  Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani                                      Consiliul Judeţean Botoşani
 63.  Spitalul Municipal Dorohoi                                                             Consiliul Local Dorohoi
 64.  Spitalul Orăşenesc Săveni                                                              Consiliul Local Săveni
 65.  Spitalul Orăşenesc Darabani                                                            Consiliul Local Darabani
 66.  Spitalul Comunal Truşeşti                                                              Consiliul Local Truşeşti
 67.  Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoşani                                            Consiliul Judeţean Botoşani
 68.  Spitalul de Copii Botoşani                                                             Consiliul Judeţean Botoşani
 69.  Spitalul de Psihiatrie Botoşani                                                        Consiliul Judeţean Botoşani
 70.  Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani                                         Consiliul Local Botoşani
 71.  Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani                                                 Consiliul Local Botoşani
 72.  Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda                                                Consiliul Judeţean Botoşani
 73.  Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga                                                  Consiliul Judeţean Botoşani
      Judeţul Braşov (12 unităţi sanitare)
 74.  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov                                             Consiliul Judeţean Braşov
 75.  Spitalul Clinic de Copii Braşov                                                        Consiliul Judeţean Braşov
 76.  Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. I. A. Sbârcea" Braşov                   Consiliul Judeţean Braşov
 77.  Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş                                         Consiliul Local Făgăraş
 78.  Spitalul Municipal Săcele                                                              Consiliul Local Săcele
 79.  Spitalul Municipal Codlea                                                              Consiliul Local Codlea
 80.  Spitalul Orăşenesc "Dr. C. T. Sparchez" Zărneşti                                       Consiliul Local Zărneşti
 81.  Spitalul Orăşenesc Rupea                                                               Consiliul Local Rupea
 82.  Spitalul de Boli Infecţioase Braşov                                                    Consiliul Judeţean Braşov
 83.  Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov                                            Consiliul Judeţean Braşov
 84.  Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov                                                   Consiliul Judeţean Braşov
 85.  Spitalul de Boli Cronice Victoria                                                      Consiliul Local Victoria
      Judeţul Brăila (5 unităţi sanitare)
 86.  Spitalul de Urgenţă Judeţean Brăila                                                    Consiliul Judeţean Brăila
 87.  Spitalul Orăşenesc Făurei                                                              Consiliul Local Făurei
 88.  Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila                                              Consiliul Judeţean Brăila
 89.  Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila                                                   Consiliul Judeţean Brăila
 90.  Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila                                         Consiliul Local Brăila
      Judeţul Buzău (7 unităţi sanitare)
 91.  Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău                                                     Consiliul Judeţean Buzău
 92.  Spitalul Municipal Râmnicu Sărat                                                       Consiliul Local Râmnicu Sărat
 93.  Spitalul Orăşenesc Nehoiu                                                              Consiliul Local Nehoiu
 94.  Spitalul Comunal Vintilă Vodă                                                          Consiliul Local Vintilă Vodă
 95.  Centrul de Sănătate Pârscov                                                            Consiliul Local Pârscov
 96.  Spitalul de Boli Cronice Smeeni                                                        Consiliul Local Smeeni
 97.  Spitalul de Boli Cronice Pătârlagele                                                   Consiliul Local Pătârlagele
      Judeţul Caraş-Severin (8 unităţi sanitare)
 98.  Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa                                                    Consiliul Judeţean Caraş-Severin
 99.  Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş                                               Consiliul Local Caransebeş
100.  Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu                                                          Consiliul Local Oţelu Roşu
101.  Spitalul Orăşenesc Anina                                                               Consiliul Local Anina
102.  Spitalul Orăşenesc Oraviţa                                                             Consiliul Local Oraviţa
103.  Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă                                                        Consiliul Local Moldova Nouă
104.  Spitalul Comunal "Dr. Iosif Olariu" Bozovici                                           Consiliul Local Bozovici
105.  Spitalul de Boli Cronice Bocşa                                                         Consiliul Local Bocşa
      Judeţul Călăraşi (6 unităţi sanitare)
106.  Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi                                                  Consiliul Judeţean Călăraşi
107.  Spitalul Municipal Olteniţa                                                            Consiliul Local Olteniţa
108.  Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară                                                         Consiliul Local Lehliu-Gară
109.  Spitalul Orăşenesc Budeşti                                                             Consiliul Local Budeşti
110.  Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi                                                 Consiliul Judeţean Călăraşi
111.  Spitalul de Psihiatrie Săpunari                                                        Consiliul Judeţean Călăraşi
      Judeţul Cluj (12 unităţi sanitare)
112.  Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca                                    Consiliul Judeţean Cluj
113.  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielo" Cluj-Napoca                        Consiliul Judeţean Cluj
114.  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca                                        Consiliul Judeţean Cluj
115.  Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca                                              Consiliul Judeţean Cluj
116.  Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca                                                  Consiliul Local Cluj-Napoca
117.  Spitalul Municipal Dej                                                                 Consiliul Local Dej
118.  Spitalul Municipal Turda                                                               Consiliul Local Turda
119.  Spitalul Municipal Câmpia Turzii                                                       Consiliul Local Câmpia Turzii
120.  Spitalul Municipal Gherla                                                              Consiliul Local Gherla
121.  Spitalul Orăşenesc Huedin                                                              Consiliul Local Huedin
122.  Centrul de Sănătate Mociu                                                              Consiliul Local Mociu
123.  Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa                                                 Consiliul Judeţean Cluj
      Judeţul Constanţa (10 unităţi sanitare)
124.  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa                                          Consiliul Judeţean Constanţa
125.  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa                                         Consiliul Judeţean Constanţa
126.  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa                                          Consiliul Local Constanţa
127.  Spitalul de Ftiziologie Agigea                                                         Consiliul Judeţean Constanţa
128.  Spitalul Municipal Mangalia                                                            Consiliul Local Mangalia
129.  Spitalul Municipal Medgidia                                                            Consiliul Local Medgidia
130.  Spitalul Orăşenesc Cernavodă                                                           Consiliul Local Cernavodă
131.  Spitalul Orăşenesc Hârşova                                                             Consiliul Local Hârşova
132.  Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud                 Consiliul Judeţean Constanţa
133.  Centrul de Sănătate Băneasa                                                            Consiliul Local Băneasa
      Judeţul Covasna (4 unităţi sanitare)
134.  Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe                    Consiliul Judeţean Covasna
135.  Spitalul Municipal Târgu Secuiesc                                                      Consiliul Local Târgu Secuiesc
136.  Spitalul Orăşenesc Covasna                                                             Consiliul Local Covasna
137.  Spitalul Orăşenesc Baraolt                                                             Consiliul Local Baraolt
      Judeţul Dâmboviţa (10 unităţi sanitare)
138.  Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte                                                Consiliul Judeţean Dâmboviţa
139.  Spitalul Municipal Târgovişte                                                          Consiliul Local Târgovişte
140.  Spitalul Municipal Moreni                                                              Consiliul Local Moreni
141.  Spitalul Orăşenesc Găeşti                                                              Consiliul Local Găeşti
142.  Spitalul Orăşenesc Pucioasa                                                            Consiliul Local Pucioasa
143.  Spitalul Orăşenesc Titu                                                                Consiliul Local Titu
144.  Sanatoriul TBC Moroieni                                                                Consiliul Judeţean Dâmboviţa
145.  Spitalul de Psihiatrie Cronici Gura Ocniţei                                            Consiliul Judeţean Dâmboviţa
146.  Centrul de Sănătate Voineşti                                                           Consiliul Judeţean Dâmboviţa
147.  Centrul de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocniţei                                  Consiliul Judeţean Dâmboviţa
      Judeţul Dolj (9 unităţi sanitare)
148.  Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova                                        Consiliul Local Craiova
149.  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Craiova        Consiliul Local Craiova
150.  Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova                                             Consiliul Local Craiova
151.  Spitalul Municipal Băileşti                                                            Consiliul Local Băileşti
152.  Spitalul Municipal Calafat                                                             Consiliul Local Calafat
153.  Spitalul Orăşenesc Segarcea                                                            Consiliul Local Segarcea
154.  Spitalul Orăşenesc "Aşezămintele Brâncoveneşti" Dăbuleni                               Consiliul Judeţean Dolj
155.  Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna                                                   Consiliul Judeţean Dolj
156.  Spitalul Orăşenesc Filiaşi                                                             Consiliul Local Filiaşi
      Judeţul Galaţi (9 unităţi sanitare)
157.  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei"                               Consiliul Judeţean Galaţi
158.  Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Ioan" Galaţi                              Consiliul Local Galaţi
159.  Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci                                                Consiliul Local Tecuci
160.  Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor                                                         Consiliul Local Târgu Bujor
161.  Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi                                                   Consiliul Judeţean Galaţi
162.  Spitalul  de Boli Infecţioase "Cuvioasa Parascheva" Galaţi                             Consiliul Judeţean Galaţi
163.  Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Buna Vestire" Galaţi                               Consiliul Local Galaţi
164.  Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galaţi                                       Consiliul Local Galaţi
165.  Spital de Boli Cronice Iveşti                                                          Consiliul Judeţean Galaţi

Our website is protected by DMC Firewall!