Furnizori servicii medicale

  • Accesări: 7837

Linii de Garda in judetul Mures

Linii de gardă pentru unităţile publice din judeţul Mureş, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii
 
Linii de gardă pentru unitaţile sanitare din subordinea autoritatilor publice locale din judeţul Mureş
 
  • Accesări: 1653

Informare medici

Către toti medicii din judetul Mures inclusiv medicii de familie si asistentii medicali comunitari
În conformitate cu adresa MS Nr. CSA /40227/05.07.2010 si Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea  drepturilor copilului si utilizarea fisei de semnalare, va informam ca este obligatorie semnalarea la DGASPC Mures la nr. FAX: 0265-211561 cazurilor de exploatare prin munca a copiilor. Date despre mecanismul de monitorizare se regasesc in Ghidul practic pentru monitorizarea copiilor exploatati si la risc de exploatare prin munca, avizat de CND si postat pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului (www.copii.ro).

Anexam FISA PENTRU SEMNALAREA CAZURILOR DE EXPLOATARE A COPILULUI PRIN MUNCA si modalitatea de completare a acesteia.      
  • Accesări: 1965

Informare catre furnizorii de servicii medicale

Către toţi furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş
    În vederea evitării şi rezolvării unor disfuncţionalităţi în asigurarea asistenţei medicale primare la nivelul judeţului Mureş, vă ducem la cunoştinţă precizările Direcţiei de Asistenţă Medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii, transmise prin adresa nr. 39082/24.06.2010:

Citește mai departe

  • Accesări: 1881

Catre furnizorii de servicii medicale

    Vă aducem la cunoştinţă, că au fost aprobate şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele acte normative:
    1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.268 din 26 aprilie 2010) ;
    2. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui C.N.A.S. nr. 430/470 din 11 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.312 din 12 mai 2010) ;
    3. Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 429/112/471/2010 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare (acest act normativ urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I).

Citește mai departe

  • Accesări: 1728

Informare furnizori de servicii medicale

    Către toţi furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş
    În vederea evitării unor disfuncţionalităţi în asigurarea asistenţei medicale primare la nivelul judeţului Mureş, vă ducem la cunoştinţă precizările Direcţiei de Asistenţă Medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii:

I.    Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: 
-    plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată, conform listei proprii de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii 
-    plata prin tarif pe serviciu medical – consultaţie
II.    Potrivit dispoziţiilor legale serviciile incluse în plata per capita sunt următoarele:

Citește mai departe

  • Accesări: 3826

Către toţi furnizorii de servicii medicale

    Către toţi furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală  ambulatorie şi primară, aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări Mureş
   
    Vă facem cunoscut Ordinul 44/53/2010  privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu obligativitatea respectării prevederilor acestui ordin.
Ministerul Sănătăţii

Citește mai departe

  • Accesări: 3709

Anunt către toţi furnizorii de servicii medicale

    Către toţi furnizorii de servicii medicale care doresc să intre în relaţii conractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş pe anul 2010
    Conform Normei metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, vă comunicăm următoarele:
declaraţia de program de lucru al furnizorului de servicii medicale, cu avizul conform al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, va fi eliberat în maximum 30 de zile de la data depunerii acesteia la DSP Mureş, în 2 exemplare, conform anexei nr. 39B   
Our website is protected by DMC Firewall!