Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 2949

Publicaţie la concursul de rezidenţiat sesiunea 22 mai 2016

Inscrierea la concursul de rezidentiat sesiunea 22 mai 2016, judeţul Mureş

Ministerul Sănătăţii organizează la 22 mai 2016, concurs de intrare în rezidenţiat pentru domeniul medicină pentru posturile şi locurile rămase neocupate în sesiunea 15 noiembrie 2015.
Concursul se desfăşoară numai în centrul universitar Târgu Mureş.

Înscrierile pentru concurs se fac prin direcţiile de sănătate publică, în perioada 11-23 aprilie 2016, inclusive, până la ora 15,00.

În judeţul Mureş înscrierea la concursul de rezidentiat din sesiunea 22 mai 2016 se face la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50, Biroul Resurse Umane, de luni până vineri între orele 10.00-15.00, din momentul apariţiei în presă a publicaţiei de concurs şi până la data de 23 aprilie 2016 (ora 15.00), inclusiv.

Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, cu numele candidatului, iniţiala/iniţialele tatălui precum şi toate prenumele candidatului înscrise în buletinul/cartea de identitate/paşaportul, aflate în termen de valabilitate. În cerere candidaţii vor menţiona acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet;
b) xerocopia buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);
c) copia legalizată a diplomei de licenţă de medic. Absolvenţii promoţiei 2015 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licenţă, adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă;
d) adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;
e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează; (In judetul Mures unitatea teritoriala desemnată este Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg-Mures- certificatul medical tip A5 se eliberează la secretariatul Ambulatoriului);
f) copia legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele faţă de numele înscris în diploma de licenţă, dacă este cazul;
g) chitanţa de plată a taxei de concurs de 360 lei (RON)/participant. Taxa se va plăti în contul IBAN nr.RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI-4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024.

Un candidat poate depune un singur dosar.

Dosarul se verifică la Biroul resurse umane. Informaţii suplimentare la telefon 0265-216305 şi 0265-211729.

Tematica concursului de rezidenţiat şi bibliografia aferentă au fost publicate în ziarul “Viaţa Medicală” nr.16 din 20 aprilie 2012 şi poate fi accesată pe pagina de internet www.rezidentiat.ms.ro şi pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România.

Cerere de inscriere