• Accesări: 3334

Concurs pentru ocuparea unor functii publice vacante

AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA MURES
organizeaza concurs

    pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de de executie vacante din cadrul institutiei:


    1. Consilier clasa I gradul profesional superior – Serviciul Regional programe de sanatate

    2. Consilier clasa I grad profesional principal – Serviciul evaluarea factorilor de mediu- autorizare /avizare sanitara

    3. Consilier clasa I grad profesional superior - Serviciul evaluarea factorilor de mediu- autorizare /avizare sanitara, Compartiment medicina scolara

    4. Consilier clasa I grad profesional superior- Serviciul asistenta medicala ambulatorie
  
  5. Consilier clasa I grad profesional superior- Serviciul asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca
    6. Consilier clasa I grad profesional principal - Compartimentul relatii publice si comunicare
    7. Referent de specialitate clasa II grad profesional principal la Serviciul de informatica si biostatistica
    8. Referent clasa III grad profesional superior la Serviciul de asistenta medicala ambulatorie
    9. Consilier clasa I gradul profesional principal - Serviciul supraveghere si control boli profesionale

    Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial, partea a III- a, la sediul Autoritatii
de Sanatate Publica Mures si trebuie sa contina în mod obligatoriu documentele prevazute la art.8, alin.(1) din Anexa nr.1 la H.G.nr.1.209/2003.
    Conditiile de participare la concurs precum si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul si pe site-ul Autoritatii de Sanatate Publica Mures, www.aspms.ro.

CONDITII GENERALE:
    - candidatii trebuie sa întruneasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata,
modificata si completata prin Legea nr.251/2006.

CONDITII SPECIFICE:
    1. Consilier clasa I gradul profesional superior – Serviciul Regional programe de sanatate
        - studii superioare medicale absolvite cu diploma de licenta, examen grad primar
        - vechime in specialitate minim 9 ani
        - cunostinte operare PC – nivel mediu
    2. Consilier clasa I grad profesional principal – Serviciul evaluarea factorilor de mediu- autorizare /avizare sanitara
        - studii superioare medicale absolvite cu diploma de licenta, examen medic specialist specialitatea : igiena sau sanatate publica si management
        - vechime in specialitate minim 5 ani
        - cunostinte operare PC – nivel mediu
    3. Consilier clasa I grad profesional superior - Serviciul evaluarea factorilor demediu- autorizare /avizare sanitara, Compartiment medicina scolara
        - studii superioare medicale absolvite cu diploma de licenta, examen medic primar specialitatea : igiena sau sanatate publica si management
        - vechime in specialitate minim 9 ani
        - cunostinte operare PC – nivel mediu

    4. Consilier clasa I grad profesional superior- Serviciul asistenta medicalaambulatorie
        - studii superioare medicale absolvite cu diploma de licenta, examen medic specialist sau primar
        - vechime in specialitate minim 9 ani
        - cunostinte operare PC – nivel mediu

    5. Consilier clasa I grad profesional superior- Serviciul asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca
        - studii superioare medicale absolvite cu diploma de licenta, examen medic specialist sau primar
        - vechime in specialitate minim 9 ani
        - cunostinte operare PC – nivel mediu
   
    6. Consilier clasa I grad profesional principal - Compartimentul relatii publice si comunicare
        - studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
        - vechime in specialitate minim 5 ani
        - nostinte operare PC – nivel mediu
        cunostinte limba straina de circulatie internationala : engleza, franceza nivel avansat

    7. Referent de specialitate clasa II grad profesional la Serviciul de informatica si biostatistica
        - studii superioare de scurta durata absolvite cu diploma de licenta, sau echivalenta in domeniul informatica
        - vechime in specialitate minim 5 ani
        - cunostinte op8erare PC – nivel mediu


    8. Referent clasa III grad profesional superior la Serviciul de asistenta medicala ambulatorie
        - studii postliceale sanitare absolvite cu diploma sau echivalenta,
        - vechime in specialitate minim 9 ani
        - cunostinte operare PC – nivel mediu

    9. Consilier clasa I gradul professional principal - Serviciul supraveghere si control boli profesionale
        - studii superioare medicale absolvite cu diploma de licenta, examen medic specialist sau primar specialitatea : medicina muncii
        - vechime in specialitate minim 5 ani
        - cunostinte operare PC – nivel mediu

Concursul se va desfasura la sediul Autoritatii de Sanatate Publica Mures, Târgu Mures, str.Gh.Marinescu nr.50 în data de 12 martie 2008 ( intreviul in data de 13
martie 2008).

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Autoritatea de Sanatate Publica Mures, str. Gh. Marinescu nr.50, Serviciul resurse umane, intre orele
8.00-14.00 si vor cuprinde:

    • copia actului de identitate;
    • formularul de inscriere ( se poate accesa pe acest site , mai jos) ;
    • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
    • copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
    • cazierul judiciar;
    • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
    • copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz recomandare de la ultimul loc de munca;
    • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta ca nu a desfasurat activitati de politie politica ( model alaturat);

    Copiile actelor vor fi insotite de original in vederea certificarii conformitatii cu acesta, sau in copii legalizate.
    Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul resurse umane al Autoritatii de Sanatate Publica Mures sau la telefon: 0265/216.305.
 
- Publicatia de concurs PDF
- Bibliografii PDF
- Formular inscriere PDF
- Declaratie colaborare PDF


Our website is protected by DMC Firewall!