• Accesări: 2592

Anunt concurs


     Direcţia de Sănătate Publică Mureş organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ord.m.s. nr.869/2015,  pentru ocuparea unui post de  medic primar specialitatea epidemiologie la Compartimentul supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile-Infecţii nosocomiale şi boli transmisibile HIV,TBC, ITS.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic, medic dentist, farmacist, după caz, biolog, biochimist, chimist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs.

    Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la casieria unităţii.

    Tematica de concurs  va fi cea de medic primar specialitatea epidemiologie.
    Înscrierile la concurs se fac la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str. Gh.Marinescu nr.50, Birou resurse umane, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunţ, iar concursul  se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa medicală”.


 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!