• Accesări: 3286

Concurs/examen de promovare în grad profesional

Direcţia de Sănătate Publică Mureş  organizează concurs/examen de promovare în grad professional pentru următoarele funcţii publice:

-inspector grad profesional principal la Serviciul control în sănătatea publică
-consilier grad profesional asistent la Biroul RUNOS

    Concursul /examenul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:    
   a) selecţia dosarelor de înscriere;
   b) proba scrisă;
   c) interviul.

    La concurs se pot prezenta  funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 a) au cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 b) au obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.

    Dosarele de înscriere se  vor depune la Biroul R.U.N.O.S.  din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, în termen de 20 de zile de la data afişării concursului/examenului la sediul unităţii (22.06.2015).
    Proba scrisă se va organiza în data de 23.07.2015 ora 9.00 la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş din Tg Mureş , str. Gh.Marinescu nr.50.

BIBLIOGRAFIE

Concurs promovare din consilier grad profesional asistent  în consilier grad profesional  principal (Birou RUNOS)1.    Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;

4.    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27/07/2010 privind aprobarea regulamentului   de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ;

5.       Ordonanţa de urgenţă nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea    cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, cu modificările şi completările ulterioare;

6.    Ordinul ministrului sănătăţii nr.1141/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare;

7.    Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale,  cu modificărileşi completările ulterioare, republicată.
      
     8.   Ordonanţa Guvernului  privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu                              modificările şi completările ulterioare.

     
BIBLIOGRAFIE
Concurs promovare din inspector grad profesional principal   în inspector  grad profesional  superior (Serviciul control in sănătatea publică)


1.    Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;

4.    Hotărîrea Guvernului  nr.857 din 24 august 2011  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;

5.    Ordin MS nr.1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară;

6.    Ordin MS nr.261 din 2007 privind  curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare;

7.    Ordin  MS nr. 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala.

8.    Ordin nr.1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea normelor de funcţionare a laboratoarelor de analize medicale, cu completări ulterioare ,

9.    Regulamentul CE 1223/2009 al parlamentului si consiliului european privind produsele cosmetice.

 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd