• Accesări: 5017

Examen de promovare în grade şi trepte profesionale

Direcţia de Sănătate Publică Mureş
organizează examen de promovare   în grade şi trepte profesionale,
pentru personalul contractual, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011

(promovare din funcţia de inspector debutant)

    Condiţiile de participare la examen precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei din str.Gh.Marinescu nr.50.
    Pot să participe la examenul de promovare din funcţia de inspector debutant în  gradul imediat superior candidaţii care au cel puţin 6 luni vechime în funcţia de inspector debutant.
    Persoanele interesate vor depune o cerere de înscriere la examenul de promovare.
    Examenul  se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50, în data de  21 iulie 2014 ora 9.00 (proba scrisa), 22 iulie  2013 ora 13.00  (interviul).
   
    Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane al instituţiei sau la telefon: 0265/211729.


BIBLIOGRAFIE

Compartimentului administrativ,aprovizionare şi mentenanţă  al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş

1)    Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2)    Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;
3)    Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
4)    Legea nr.69/2010 a responsabiltăţii fiscal-bugetare.
5)    Ordinul ministrului sănătăţii nr.1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
6)    Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd