• Accesări: 4212

Concurs/examen de promovare în grad profesional

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ  ORGANIZEAZĂ CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL pentru functia publică de
Inspector principal la Serviciul control în sănătatea publică

    Concursul /examenul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:    
   a) selecţia dosarelor de înscriere;
   b) proba scrisă;
   c) interviul.

    La concurs se pot prezenta  funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 a) au cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 b) au obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.

    Dosarele de înscriere se  vor depune la Biroul R.U.N.O.S.  din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, în termen de 20 de zile de la data afişării concursului/examenului.
    Proba scrisă se va organiza în data de 18.06.2014 ora 9.00 la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş din Tg Mureş , str. Gh.Marinescu nr.50.


BIBLIOGRAFIE
Concurs promovare inspector grad profesional principal în inspector grad profesional superior (Serviciul Control în sănătate publică)

Legea nr. 188/1999 „privind statutul funcţionarilor publici”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 „privind Codul de conduită a funcţionarilor publici”, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27/07/2010 privind aprobarea regulamentului  
      de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate
      publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ;

5. Hotărîrea Guvernului  nr.857 din 24 august 2011  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;
6. Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
7. Ordinul MS nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
8. Ordinul MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;  
9. Ordinul MS nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
10. Ordin MS nr.1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară;
11. Ordin MS nr.261 din 2007 privind  curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare;
12. Ordin  MS nr. 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd