• Accesări: 4035

Concurs/examen de promovare în grad profesional

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ organizează concurs/examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru functia publică:
   
-consilier asistent  la Compartiment  relaţii publice, secretariat, registratură

    Concursul /examenul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:    
   a) selecţia dosarelor de înscriere;
   b) proba scrisă;
   c) interviul.

    La concurs se pot prezenta  funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 a) au cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 b) au obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.

    Dosarele de înscriere se  vor depune la Biroul R.U.N.O.S.  din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, în termen de 20 de zile de la data afişării concursului/examenului.
    Proba scrisă se va organiza în data de 15.10.2013 ora 9.00 la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş din Tg Mureş, str. Gh.Marinescu nr.50.


DMC Firewall is a Joomla Security extension!