• Accesări: 8313

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de  de executie vacante din cadrul institutiei:

1.  Consilier clasa I gradul profesional superior  – Compartiment medicina scolara
2. Consilier  clasa I grad profesional debutant - Serviciul  asistenta   medicala  de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca
3.  Consilier clasa I grad profesional  principal – Compartiment achizitii publice
4.  Referent clasa III grad profesional superior - Compartiment achizitii publice
5.  Referent clasa III grad profesional superior la  Biroul  control boli transmisibile

     Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Autoritatii de Sanatate Publica Mures si trebuie sa contina în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 alin.(1) (2) si (3)din HG nr.611/2008.
   Conditiile de participare la concurs precum si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul si pe site-ul Autoritatii de Sanatate Publica Mures, www.aspms.ro.
   Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane al institutiei sau la telefon: 0265/216.305.


CONDITII GENERALE:


    - candidatii trebuie sa intruneasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, modificata si completata prin Legea nr.251/2006.

CONDITII SPECIFICE:

  1. Consilier clasa I gradul profesional superior  – Compartiment medicina scolara;
    - studii  superioare medicale absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
    - medic primar specialitatea igiena sau sanatate publica si management;
    - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii  postului: minim  9 ani;
    - cunostinte operare PC – nivel mediu.

  2.   Consilier  clasa I grad profesional debutant - Serviciul  asistenta   medicala  de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca;
    -  studii  superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiinte juridice;
    -  cunostinte operare PC – nivel mediu.

  3. Consilier clasa I grad profesional  principal – Compartiment achizitii publice
   - studii superioare absolvite cu diploma de licenta profil stiinte economice;
   - vechime in specialitate minim  5 ani;
   - cunostinte operare PC – nivel mediu.

  4. Referent clasa III grad profesional superior - Compartiment achizitii publice
    - studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat profil economic;
    - vechime in specialitate minim 9 ani;
    - cunostinte operare PC – nivel mediu.

  5. Referent clasa III grad profesional superior la  Biroul  control boli transmisibile
   - studii postliceale sanitare absolvite cu diploma;
   - vechime in specialitate minim 9 ani;
   - cunostinte operare PC – nivel mediu.

   Concursul se va desfasura la sediul Autoritatii de Sanatate Publica Mures, str.Gh.Marinescu nr.50, in data de 9 decembrie 2008 ora 9.00 (proba scrisa) si 11 decembrie  2008 ora 13.00 ( interviul).
  Dosarele de înscriere la concurs se depun  la Autoritatea de Sanatate Publica Mures, str. Gh. Marinescu nr.50, Serviciul resurse umane, intre orele 8.00-14.00, pâna la data de 02.12.2008  inclusiv si vor cuprinde:
  • copia actului de identitate;
  • formularul de inscriere (se poate accesa pe acest site , mai jos);
  • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  • copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
  • cazierul judiciar;
  • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
  • copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz recomandare de la ultimul loc de munca;
  • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta ca nu a desfasurat activitati de politie politica (model alaturat);


    Copiile actelor vor fi insotite de original in vederea certificarii conformitatii cu acesta, sau in copii legalizate.
    Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul resurse umane al Autoritatii de Sanatate Publica Mures sau la telefon: 0265/216.305.


Bibliografie Achizitii Publice
PDF
Bibliografie Consilier Debutant
Word
Bibliografie Medicina Scolara
Word
Bibliografie Transmisibile
Word
Formular inscriere
PDF
Declaratie colaborare
PDF


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd