• Accesări: 10933

Concurs asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari

    Ca urmare  a aprobării Ministerului Sănătăţii Publice – Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, nr.602/31.10.2007,
    se organizează în data de 31 octombrie  2008, ora 1000  concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari în localităţile rurale şi comunităţile de romi.
   
    CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

      - DOMICILIUL  ÎN  ZONA.
    - SĂ POSEDE DIPLOMĂ DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST SAU ASISTENT MEDICAL DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE, ASISTENT MEDICAL DE PEDIATRIE,     ASISTENT MEDICO-SOCIAL, ASISTENT DE OCROTIRE, IAR PENTRU MEDIATORII SANITARI DIPLOMA DE BACALAUREAT.
    - DOSARUL VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
           - COPIE DIPLOMĂ DE STUDII;
           - COPIE BULETIN IDENTITATE;
           - CERTIFICAT DE SĂNĂTATE;
           - CERERE.


            TEMATICA DE CONCURS

           
ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

 • Condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară;
 • Factori de risc pentru sănătatea populaţiei;
 • Educaţie pt. un stil de viaţă sănătos;
 • Comportamente cu risc pentru sănătate (drogurile, alcoolismul, familiile dezorganizate, violenţa în familie, abandonul familial, şomajul, comunităţile de rromi etc);
 • Factori de risc în sănătatea copilului;
 • Aspecte de nutriţie a copilului (alimentaţia naturală, mixtă, artificială; diversificarea alimentaţiei);
 • Protecţia copilului aflat în dificultate (instituţii si măsuri de protecţie);
 • Dezvoltarea neuro-psihică a copilului sănătos şi a copilului cu nevoi speciale;
 • Boli transmisibile (infecto-contagioase);
 • Femeia gravidă (asistenţa pre/ şi post natală);
 • Contracepţie şi planificare familială.


            BIBLIOGRAFIE CONCURS

            ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

 • Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice şi CNAS nr. 681/243/2006 privind Normele de aplicare ale Contractului Cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală, publicat în Monitorul Oficial nr.569 bis/30iunie 2006;
 • Legea nr.95/2006;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr.26/1997 republicată prin Legea 108/1998 privind protecţia copilului în dificultate;
 • Legea 119/1996 şi Metodologia nr.1/1997 privind actele de stare civilă;
 • “ Mama şi copilul” – Emil Căpraru – ed. Medicală, 2002;
 • Protocoale în îngrijirea copilului - Institutul pt. ocrotirea mamei şi copilului, 1999;
 • “Protocoale de diagnostic şi îngrijire în asistenţa medicală primară”- Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, vol.I şi II- MS/IOMC/UNICEF, 2003;
 • Promovarea alăptării prin asistenţa medicală primară - Ghid practic-UNICEF/IOMC,1999;
 • Promovarea alăptării - Curs pentru medici şi asistente- MS/IOMC/UNICEF, 2003;
 • Contracepţie şi planificare familială - orice sursă de informaţie;
 •  Ordinul MSP nr. 261/2007 - Norme tehnice privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei, sterilizării în unităţile sanitare de stat şi private;
 • Ordinul MSP 916/2006 privind prevenirea infecţiilor nosocomiale.


     Informaţii suplimentare şi condiţii de înscriere, la sediul ASP-Mureş – compartiment  asistenţă comunitară- înregistrare - evaluare asistenţi medicali, str.Ghe.Marinescu nr.50, tel. 212882 (persoana de contact – Felicia Mezei).DIRECROR EXECUTIV                               DIRECTOR EXECUTIV ADJ. MEDICAL
DR. UIFĂLEAN GABRIELA                           DR. KONRAD JUDITH
 
Our website is protected by DMC Firewall!