• Accesări: 4806

Concurs referent cls. III grad profesional superior – Serviciul financiar contabilitate

Concurs pentru ocuparea functiei publice de  executie vacante de referent clasa III grad profesional superior – Serviciul financiar contabilitate:     Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, partea a III- a, la sediul Autoritatii de Sanatate Publica Mures si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.8, alin.(1) din Anexa nr.1 la H.G.nr.1.209/2003.
    Conditiile de participare la concurs precum si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul si pe site-ul Autoritatii de Sanatate Publica Mures, www.aspms.ro.


CONDITII GENERALE:


    - candidatii trebuie sa intruneasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, modificata si completata prin Legea nr.251/2006.

CONDITII SPECIFICE:

    1. referent clasa III grad profesional superior - Serviciul financiar contabilitate

         - studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
         - vechime in munca: minim 9 ani;
         - cunostinte operare PC - nivel mediu.

    Concursul se va desfasura la sediul Autoritatii de Sanatate Publica Mures, Târgu Mures, str.Gh.Marinescu nr.50 în data de 23 octombrie 2008 (proba scrisa) si 24 octombrie 2008 (interviul).
    Dosarele de inscriere la concurs se depun la Autoritatea de Sanatate Publica Mures, str. Gh. Marinescu nr.50, Serviciul resurse umane, intre orele 8.00-14.00 si vor cuprinde:
  • copia actului de identitate;
  • formularul de inscriere (se poate accesa pe acest site , mai jos);
  • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  • copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
  • cazierul judiciar;
  • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
  • copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz recomandare de la ultimul loc de munca;
  • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta ca nu a desfasurat activitati de politie politica (model alaturat);    Copiile actelor vor fi insotite de original in vederea certificarii conformitatii cu acesta, sau in copii legalizate.
    Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul resurse umane al Autoritatii de Sanatate Publica Mures sau la telefon: 0265/216.305.


Bibliografie
PDF

Formular inscriere
PDF

Declaratie colaborare
PDF
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd