• Accesări: 4272

Concurs pentru ocuparea unor functii publice vacante

AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA MURES organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul institutiei:

1. Consilier clasa I gradul profesional superior la Compartimentul medicina scolara din cadrul Serviciului de evaluare a factorilor de mediu- avizare si autorizare sanitara
2. Referent clasa III grad profesional superior la Biroul control boli transmisibile
3. Referent clasa III grad profesional superior la Compartimentul asistenta comunitara/inregistrare/evaluarea asistenti medicali
4. Referent clasa III grad profesional superior la Serviciul supraveghere si control boli transmisibile
5. Referent de specialitate clasa II grad profesional principal la Serviciul de informatica si biostatistica medicala

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, partea a III- a, la sediul Autoritatii de Sanatate Publica Mures si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.8, alin.(1) din Anexa nr.1 la H.G.nr.1.209/2003.
Conditiile de participare la concurs precum si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul si pe site-ul Autoritatii de Sanatate Publica Mures, www.aspms.ro.

CONDITII GENERALE:


- candidatii trebuie sa intruneasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, modificata si completata prin Legea nr.251/2006.

CONDITII SPECIFICE:

1. Consilier clasa I gradul profesional superior la Compartimentul medicina scolara din cadrul Serviciului de evaluare a factorilor de mediu- avizare si autorizare sanitara
- studii superioare medicale absolvite cu diploma de licenta, examen grad primar specialitatea igiena sau sanatate publica si management
- vechime in specialitate minim 9 ani
- cunostinte operare PC – nivel mediu
2. Referent clasa III grad profesional superior la Biroul control boli transmisibile
- studii postliceale sanitare absolvite cu diploma sau echivalenta specialitatea asistent medicala generalist
- vechime in specialitate minim 9 ani
- cunostinte operare PC – nivel mediu
3. Referent clasa III grad profesional superior la Compartimentul asistenta comunitara/inregistrare/evaluarea asistenti medicali
- studii postliceale sanitare absolvite cu diploma sau echivalenta, specialitatea asistent medical generalist
- vechime in specialitate minim 9 ani
- cunostinte operare PC – nivel mediu
4. Referent clasa III grad profesional superior la Serviciul supraveghere si control boli transmisibile
- studii postliceale sanitare absolvite cu diploma sau echivalenta, specialitatea igiena
- vechime in specialitate minim 9 ani
- cunostinte operare PC – nivel mediu
5. Referent de specialitate clasa II grad profesional principal la Serviciul de Informatica si Biostatistica medicala
- studii superioare de scurta durata absolvite cu diploma de licenta, sau echivalenta
- vechime in specialitate minim 5 ani
- cunostinte operare PC – nivel mediu


Concursul se va desfasura la sediul Autoritatii de Sanatate Publica Mures, Targu Mures, str.Gh.Marinescu nr.50, in data de 29 mai 2008 proba scrisa (30 mai 2008 interviul).
Dosarele de inscriere la concurs se depun la Autoritatea de Sanatate Publica Mures, str. Gh. Marinescu nr.50, Serviciul resurse umane, intre orele 8.00-14.00 si vor cuprinde:
 
• copia actului de identitate;
• formularul de inscriere ( se poate accesa pe acest site , mai jos) ;
• copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
• copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
• cazierul judiciar;
• adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
• copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz recomandare de la ultimul loc de munca;
• declaratia pe propria raspundere sau adeverinta ca nu a desfasurat activitat de politie politica (model alaturat);

Copiile actelor vor fi insotite de original in vederea certificarii conformitatii cu acesta, sau in copii legalizate.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul resurse umane al Autoritatii de Sanatate Publica Mures sau la telefon: 0265/216.305.
Bibliografie
PDF
Formular inscriere
PDF
Declaratie colaborare
PDFDMC Firewall is a Joomla Security extension!