• Accesări: 3035

Concurs pentru ocuparea unor functii publice vacante

AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA MURES organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de de executie vacante din cadrul institutiei:
 

1. Consilier clasa I grad profesional principal – Compartiment achizitii publice
2. Referent clasa III grad profesional superior - Compartiment achizitii publice


Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial, partea a III- a, la sediul Autoritatii de Sanatate Publica Mures si trebuie sa contina în mod obligatoriu documentele prevazute la art.8, alin.(1) din Anexa nr.1 la H.G.nr.1.209/2003.
Conditiile de participare la concurs precum si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul si pe site-ul Autoritatii de Sanatate Publica Mures, www.aspms.ro.

CONDITII GENERALE:


- candidatii trebuie sa întruneasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, modificata si completata prin Legea nr.251/2006.

CONDITII SPECIFICE:

1. Consilier clasa I grad profesional principal – Compartiment achizitii publice
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta profil stiinte economice
- vechime in specialitate minim 5 ani
- cunostinte operare PC – nivel mediu

2. Referent clasa III grad profesional superior - Compartiment achizitii publice
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat profil economic
- vechime in specialitate minim 9 ani
- cunostinte operare PC – nivel mediu

Concursul se va desfasura la sediul Autoritatii de Sanatate Publica Mures, Târgu Mures, str.Gh.Marinescu nr.50, in data de 15 mai 2008 proba scrisa (16 mai 2008 interviul).
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Autoritatea de Sanatate Publica Mures, str. Gh. Marinescu nr.50, Serviciul resurse umane, intre orele 8.00-14.00 si vor cuprinde:
 
• copia actului de identitate;
• formularul de inscriere ( se poate accesa pe acest site , mai jos) ;
• copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
• copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
• cazierul judiciar;
• adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
• copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz recomandare de la ultimul loc de munca;
• declaratia pe propria raspundere sau adeverinta ca nu a desfasurat activitat de politie politica ( model alaturat);

Copiile actelor vor fi insotite de original in vederea certificarii conformitatii cu acesta, sau in copii legalizate.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul resurse umane al Autoritatii de Sanatate Publica Mures sau la telefon: 0265/216.305.

Bibliografie PDF
Formular inscriere PDF
Declaratie colaborare PDF
DMC Firewall is a Joomla Security extension!