Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 5353

Modul de sesizare al comisiei

Conform Ordinului nr. 1343 din 6 noiembrie 2006

Art. 25. - Comisia poate fi sesizată de:
   a) persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
   b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament.
   Art. 26. - (1) Persoanele menţionate la art. 25 înaintează comisiei o sesizare scrisă care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele date:
   a) numele şi prenumele persoanei care face sesizarea;
   b) calitatea persoanei care face sesizarea, în sensul prevăzut la art. 25;
   c) numele şi prenumele persoanei care se consideră victima unui caz de malpraxis (dacă este diferită de persoana care face sesizarea);
   d) numele şi prenumele autorului actului de malpraxis sesizat, săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
   e) data efectuării actului de malpraxis sesizat;
   f) descrierea faptei şi a împrejurărilor acesteia;
   g) prejudiciul produs victimei actului de malpraxis sesizat.
   Art. 27. - La sesizarea întocmită cu respectarea cerinţelor menţionate la alin. (1), persoanele îndreptăţite să sesizeze comisia cu privire la un act de malpraxis sunt obligate să anexeze următoarele documente:
   a) copii ale documentelor medicale în susţinerea afirmaţiilor cuprinse în sesizarea adresată comisiei;
   b) copii ale documentelor legale din care să rezulte calitatea persoanei care a sesizat comisia.
   Art. 28. - Sesizările adresate comisiei, care nu respectă dispoziţiile legale şi ale prezentului regulament, sunt respinse ca fiind nefondate şi se clasează cazul, comunicându-i-se persoanei care a făcut sesizarea decizia adoptată, în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.